eHealth in definitieve stroomversnelling

Vorige week besprak de ministerraad een wetsontwerp over de oprichting van het beruchte eHealth platform, en maakte het over aan de privacycommissie. Na lang gepalaver wordt er dus eindelijk werk gemaakt van een legale omkadering voor het platform (dat vroeger BeHealth heette), en is de eerste concrete aanzet gegeven voor een juridische en structurele verankering.

Vorige week besprak de ministerraad een wetsontwerp over de oprichting van het beruchte eHealth platform, en maakte het over aan de privacycommissie. Na lang gepalaver wordt er dus eindelijk werk gemaakt van een legale omkadering voor het platform (dat vroeger BeHealth heette), en is de eerste concrete aanzet gegeven voor een juridische en structurele verankering.

“Belangrijk is dat gebruikers en gezondheidsverstrekkers het platform mee zullen aansturen”, verduidelijkt specialist e-government en administrateur generaal van de Kruispuntbank Frank Robben. “Dat creëert vertrouwen in het initiatief: alle actoren zitten min of meer op dezelfde lijn.”

Het eHealth platform wordt een ‘beveiligd elektronisch uitwisselingsplatform’ waar alle betrokkenen uit de gezondheidszorg op een veilige manier informatie kunnen uitwisselen. “Voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling dat persoonsgegevens centraal worden opgeslaan”, benadrukt Robben. “Net zo min willen we de taken van de actoren in de gezondheidszorg herverdelen of wijzigen.”

Het RIZIV voorziet in 2008 een budget van 5 miljoen euro voor eHealth. In het wetsontwerp zijn tien concrete opdrachten opgesomd, die terug te brengen zijn tot een drietal kernpunten.

Bovenal moet de dienstverlening voor de patiënt verbeterd worden door de uitwisseling van relevante informatie. Daartoe moeten er onder meer een aantal standaarden vastgelegd worden die de interoperabiliteit verzekeren, en is er een waterdicht toegangssysteem van doen.

Daarnaast moet eHealth bijdragen tot de vereenvoudiging van administratieve formaliteiten. “Er dienen afspraken gemaakt te worden over wie wat gaat bijhouden”, vult Robben aan. “Zo wil men evolueren naar één authentieke bron voor en met alle artsen. Bovendien zal eHealth ook de voorbereiding en de evaluatie van het gezondheidsbeleid ondersteunen door anonieme informatie ter beschikking te stellen.”

Twee organen moeten eHealth vorm geven. De Raad van Bestuur, waarin niet alleen vertegenwoordigers van de overheid zetelen, maar ook afgevaardigden van de ziekenfondsen en van de zorginstellingen zelf. Daarnaast komt er een overlegcomité met werkgroepen, waarin alle relevante stakeholders een plaats krijgen.

Volgens Robben zijn trouwens al twee eHealth diensten volledig operationeel (zoals het elektronisch raadplegen van het kankerregister). Daarenboven zijn er al testen uitgevoerd met de elektronische geboorteaangifte, en met een systeem voor elektronische zorgvoorschriften.

De administrateur generaal benadrukt dat het niet de bedoeling is om losstaande en lokale initiatieven te dwarsbomen. “Geen enkele instelling is verplicht om met BeHealth samen te werken. Er worden enkel basisdiensten aangeboden waar anderen kunnen op verder bouwen.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content