eHealth-platform is grote onbekende

Stefan Grommen Stefan Grommen est rédacteur de Data News.

Heel veel artsen-specialisten zeggen niks te weten over het eHealth-platform dat de overheid momenteel uitbouwt in de gezondheidszorg.

Heel veel artsen-specialisten zeggen niks te weten over het eHealth-platform dat de overheid momenteel uitbouwt in de gezondheidszorg.

Het initiatief deed nochtans al veel inkt vloeien in de (gespecialiseerde) pers. Wie wel weet waar het over gaat, is niet noodzakelijk enthousiast. Positivisten en negativisten houden elkaar in evenwicht. Dat blijkt uit een peiling uitgevoerd bij 200 medische specialisten in opdracht van het vakblad trends voor Specialisten.

Dedicated Research voerde de steekproef uit in december 2008 en de resultaten laten aan duidelijkheid weinig te wensen over. Slechts 17 procent van dit representatieve staal zegt ’tamelijk’ tot ‘zeer goed’ geïnformeerd te zijn over het eHealth-platform. Zo’n 8 procent “wist zelfs niet dat het bestond” en drie kwart van de specialisten is “eerder slecht of helemaal niet geïnformeerd”.

Nederlandstalige artsen (19%) beweren er wat meer over te weten dan hun Franstalige confraters (13%). Verder zijn de verschillen klein tussen artsen die in een ziekenhuis werken, specialisten met enkel een privé-praktijk of dokters die beide combineren. Er is ook weinig onderscheid tussen meer intellectueel gerichte specialismen zoals psychiaters, pediaters enzoverder en meer technisch gerichte vakgebieden zoals radiologie of chirurgie.

Aan de specialisten die het platform wel kenden, vroeg Dedicated Research in opdracht van trends voor Specialisten om het te evalueren. 5% was uitgesproken negatief, 8% antwoordde niet of wist het niet. Zo’n 28% van de dokters staat ‘gunstig’ en 16% zelfs ‘zeer gunstig’ tegenover het eHealth-platform. In totaal is dus niet minder dan 44% pro. Toch beoordeelt een nagenoeg even groot deel van de specialisten het platform als ‘eerder ongunstig’ (21%) of als ‘neutraal’ (22%).

Aanhangers blijkt eHealth vooral te hebben in Franstalig België (55%), veel minder bij de Nederlandstalige artsen (36%). Tot slot toont deze peiling aan dat in de eerste plaats ziekenhuisartsen het eHealthplatform (63%) gunstig inschatten. Dat hoge percentage staat in schril contrast met de amper 13% artsen met een privé-praktijk die het systeem positief evalueren.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content