eHR-project van overheid terug naar af?

© Belga
Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

De overheidsdienst Fedict krijgt de verantwoordelijkheid om het eHR project van de FOD Personeel en Organisatie te herstarten. Begonnen in 2007 beoogde het eHR project van de FOD Personeel en Organisatie de centrale personeelsafhandeling van de 65.000 federale ambtenaren te informatiseren. Een oefening die werd omschreven als ‘de overschakeling van de jaren ’30-’40 naar het computertijdperk’. Toevertrouwd aan EDS (later overgenomen door HP) in samenwerking met Ernst&Young en Acerta, zou het project een waarde van ca. 26 miljoen euro over een periode van ca. 7 jaar vertegenwoordigen.

De overheidsdienst Fedict krijgt de verantwoordelijkheid om het eHR-project van de FOD Personeel en Organisatie te herstarten.

Begonnen in 2007 beoogde het eHR-project van de FOD Personeel en Organisatie de centrale personeelsafhandeling van de 65.000 federale ambtenaren te informatiseren. Een oefening die werd omschreven als ‘de overschakeling van de jaren ’30-’40 naar het computertijdperk’. Toevertrouwd aan EDS (later overgenomen door HP) in samenwerking met Ernst&Young en Acerta, zou het project een waarde van zo’n 26 miljoen euro over een periode van ongeveer 7 jaar vertegenwoordigen.

Maar het project verzeilde in zware problemen, in die mate dat Data News in april van dit jaar al meldde dat het een fiasco dreigde te worden en dat op Fedict een beroep zou worden gedaan om de controle over het project over te nemen. Dat wordt nu officieel bevestigd, onder meer na uiterst negatieve beoordelingen van het project door zowel de Inspectie van Financiën als Fedict zelf.

De vraag is nu of Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert het hele project volledig laat overdoen – wat de kostprijs haast zou verdubbelen tot allicht 49 miljoen euro – of dat alsnog elementen worden gerecupereerd. Op de website van de FOD blijken immers al twee modules actief te zijn: ‘basisadministratie’ (basisgegevens als naam, adres e.d.) en ’tijdsbeheer’ (bijvoorbeeld aanvraag afwezigheden). Evenmin is al duidelijk of met dezelfde partijen als voordien in zee zal worden gegaan.

Overduidelijk is wel dat het hele gebeuren niet naar de zin van de FOD Personeel en Organisatie zelf is, dat zich miskend voelt voor het geleverde werk. In mei ll. meende Jacky Leroy, voorzitter van het directiecomité FOD Personeel en Organisatie nog dat “het uitvoeringsprogramma van het project sinds februari 2010 opnieuw bevredigend [was],” en dat “we in 2012 en 2013 onze doelstellingen zouden bereikt hebben, met een functionele loonmotor op 1 januari 2014.” De Inspectie van Financiën acht het evenwel niet mogelijk dat zelfs december 2014 – de einddatum die Staatssecretaris Bogaert zichzelf heeft opgelegd – niet haalbaar is en dat de opgelopen achterstand op twee jaar tijd kan worden weggewerkt.

Op de radiozender La Première stelde Jacky Leroy overigens deze ochtend, in een reactie op opmerkingen van Minister van Begroting Chastel, dat de gevreesde 22 miljoen extra in het geheel nog niet is uitgegeven, zodat de “geldverspilling nog niet is gebeurd” en dat er zeker nog aandacht aan een alternatief naast ‘alles herdoen’ of ’22 miljoen extra uitgeven’ moet worden besteed.

Momenteel wordt de beslissing over dit dossier verwacht op de ministerraad van 13 of 20 juli.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content