EID binnenkort 10 jaar geldig

Dat moet voor een halvering van de kosten voor de burger zorgen.

De Senaatscommissie Binnenlandse Zaken heeft unaniem het wetsvoorstel van Open Vld-senator Guido De Padt goedgekeurd dat de geldigheid van de elektronische identiteitskaart (eID) verdubbelt tot tien jaar en de procedure voor 75 plussers versoepelt. De kostprijs van de kaart blijft onveranderd.

De verdubbeling van de geldigheidsduur van de eID zorgt volgens De Padt voor een halvering van de kosten voor de burger, niet enkel voor de kaart, maar ook voor een nieuwe pasfoto en voor de verplaatsing. “Het is de taak van de moderne overheid om maximaal ten dienste te staan van de burgers en de administratieve lasten te beperken”, aldus Guido De Padt.

De vertegenwoordiger van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom liet verstaan dat de inwerkingtreding mogelijk is tegen december 2012. Dat moet toelaten om alle technische en administratieve waarborgen in te bouwen.

De meer dan 950.000 75-plussers krijgen door het wetsvoorstel de keuzevrijheid om bij de eerstvolgende vernieuwing te opteren voor een eID met onbeperkte geldigheidsduur. “Het is belangrijk om niet blind te blijven voor mensen die fysiek of mentaal niet meer in staat zijn om deze administratieve verplichtingen zelf af te handelen”, aldus de Open Vld’er.

Rekening houdend met de 8,8 miljoen eID kaarten in omloop in februari 2011 betekenen deze maatregelen een besparing voor de burgers van 99,6 miljoen euro of 9,96 miljoen euro per jaar.

Bron: Belga

Partner Content