eID is de sleutel tot succesvol lokaal e-govbeleid

Een open en flexibel platform voor de integratie van eID in de gemeentelijke websites is de sleutel bij uitstek voor een succesvol gemeentelijk e-governmentbeleid. Dat is de oplossing die een studie van onderzoeksbureau Indigov suggereert. De conclusie van het onderzoek is immers dat er dringend wat meer werk moet gemaakt worden van e-gov op lokaal niveau.

Indigov, een spin-off van de KU Leuven die zich bezighoudt met studies over e-government, heeft het lokale e-govbeleid in Brussel en Vlaanderen onder de loep genomen. De studie komt tot conclusies die nuttig kunnen zijn voor het hele land.Uit de studie blijkt dat middelgrote gemeenten het beter doen inzake e-gov: 6 van de 10 gemeenten in de top-10. Zomergem is de nummer één, gevolgd door Leuven en Mortsel. Dat doet Indigov besluiten dat e-gov geen kwestie is van enorme materiële middelen ter beschikking te hebben. “De technologie is intussen voldoende toegankelijk geworden om met relatief bescheiden middelen vrij professionele resultaten te bereiken.” Het lijkt Indigov daarom eerder een kwestie van politieke wil en de aanwezigheid van kennis en inzicht. Het studiebureau hoopt dat de nieuwe besturen, die van start gaan in 2007, daarom voldoende gesensibiliseerd worden door hogere overheden.Als één van de oplossingen wijst Indigov op de elektronische identiteitskaart. Een open en flexibel platform voor de integratie van eID in de gemeentelijke websites is de sleutel bij uitstek voor een succesvol gemeentelijk e-governmentbeleid: voor een veilig elektronisch loket, voor elektronische participatie (e-democracy) en voor meer gemeenschapsvormende toepassingen (e-community).Vlaams minister voor e-government Geert Bourgeois heeft alvast gereageerd op het onderzoek. “Deze studie ondersteunt mijn oproep om op alle niveaus werk te maken van e-gov in de gemeenten.” Hij zegt momenteel te werken aan één groot, geïntegreerd e-govplatform over alle bestuursniveaus heen. “Het probleem is dat lokale e-govinitiatieven vandaag nog te vaak kleine eilandjes zijn. De burger moet nog te vaak eerst weten op welk beleidsniveau hij zijn informatie moet gaan zoeken, vooraleer hij weet op welke webstek hij terecht moet.”

Partner Content