eID nauwelijks gebruikt in bedrijfswereld

Wat Vlaams e-governmentmanager Geert Mareels onlangs al openlijk aankaartte, heeft de federatie voor de technologiesector Agoria in cijfers kunnen gieten: de elektronische identiteitskaart (eID) wordt nauwelijks gebruikt in professionele context. De gebrekkige informatie over mogelijke toepassingen zou aan de basis van het probleem liggen.

Wat Vlaams e-governmentmanager Geert Mareels onlangs al openlijk aankaartte, heeft de federatie voor de technologiesector Agoria in cijfers kunnen gieten: de elektronische identiteitskaart (eID) wordt nauwelijks gebruikt in professionele context. De gebrekkige informatie over mogelijke toepassingen zou aan de basis van het probleem liggen.

Agoria stelde 224 leden 5 vragen over het gebruik en kennis van de eID-kaart. De antwoorden bevestigen – voor wat een dergelijke beperkte bevraging waard is – wat Vlaams e-governmentmanager Geert Mareels [in december al aankaartte op het e-governmentcongres]: het wordt hoog tijd om de eID nieuw leven in te blazen, want het gebruik is te beperkt ondanks de vele mogelijke toepassingen.

De kennis over de drie basisfuncties van de eID – data capture (het inlezen van de kaartgegevens), authentificatie bij digitale transacties en de digitale handtekening – is er voldoende bij de respondenten. 73 procent kent ze alle drie. Toch zegt slechts 28 procent één of meerdere ervan effectief te gebruiken. De eID voor privédoeleinden gebruiken, gebeurt al nauwelijks (slechts 22 procent doet het), maar de toepassing in de bedrijfswereld is quasi onbestaande. 87 procent zegt de kaart niet in professionele context te hanteren.

De belangrijkste redenen zijn, aldus de bevraagden, de gebrekkige informatie over het gebruik en de toepassingen van de eID en – misschien nog prangender – het feit dat nog steeds niet iedereen er één heeft. “Als de overheid het gebruik van de eID-kaart echt wil promoten”, concludeert Agoria, “zal ze eerst een grootscheepse informatiecampagne bij alle potentiële gebruikers moeten voeren. Anders zullen andere identificatie-instrumenten die nu al op de markt zijn en waarmee de gebruikers beter overweg kunnen en die ze nu al meer gebruiken (bankkaarten, Visa, Certipost, Isabel, wachtwoorden, …) de overhand nemen op elektronische identificatietoepassingen.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content