eID vervangt SIS-kaart vanaf 2014

Vanaf volgend jaar zal de SIS-kaart geleidelijk worden afgeschaft en zullen zorgverstrekkers via de elektronische identiteitskaart van de patiënt toegang hebben tot zijn of haar relevante gegevens.

Vanaf volgend jaar zal de SIS-kaart geleidelijk worden afgeschaft en zullen zorgverstrekkers via de elektronische identiteitskaart van de patiënt toegang hebben tot zijn of haar relevante gegevens.

Voor mensen zonder eID zal met de ISI+kaart een nieuwe identificatiekaart het levenslicht zien. Het gaat om een nieuwe, centrale stap in de verdere informatisering van de gezondheidszorg.

“Gedaan met de SIS-kaart, leve de eID”, stelde minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx donderdag op een persconferentie. Bijna 15 jaar na haar invoering zal de SIS-kaart het veld ruimen voor de eID – of dus de ISI+kaart – om de gegevens te kennen over het lidmaatschap bij een ziekenfonds en voor de terugbetaling van geneesmiddelen. Al is dat wel een jaar later dan wat aanvankelijk werd vooropgesteld.

Geen data op de kaart

De minister somde daarbij de voordelen op van de eID. Ze is sterk beveiligd, ze maakt het via de foto mogelijk de eigenaar met zekerheid te identificeren en is ruim verspreid onder de bevolking. De gegevens zullen via een hoog beveiligd datanetwerk tussen de ziekenfondsen en zorgverleners lopen. Met andere woorden: de gegevens worden niet op de kaart zelf opgeslagen.

Enkel vooraf geïdentificeerde zorgverleners zullen toegang hebben tot de databanken. Dat geldt dus niet voor een ambtenaar van de gemeente, een politieagent of een arbeidsgeneesheer. Een ander pluspunt is dat de verzekerbaarheidsgegevens automatisch worden bijgewerkt. De patiënt moet niet langer naar het ziekenfonds om een update of wijziging van het statuut aan te vragen.

Nog even bijhouden

Ook voor de zorgverlener, bijvoorbeeld de apotheker, en de ziekenfondsen betekent de overschakeling naar de eID tijdswinst. Concreet zal vanaf 1 januari 2014 geen enkele SIS-kaart meer worden uitgereikt of vervangen.


Tijdens een overgangsperiode zal zowel de SIS-kaart als de eID kunnen worden gebruikt, al gebruiken de ziekenhuizen momenteel het systeem al en is bijna 90 procent van de apothekers er nu al klaar voor. Wel wordt uit voorzorg aangeraden de SIS-kaart tot eind 2015 bij te houden.

Wie krijgt een ISI+kaart?
Vanaf 2014 zullen de ziekenfondsen de gratis ISI+kaarten aanmaken en verdelen. Die gelden voor mensen die wel onder de Belgische sociale zekerheid vallen, maar geen identiteitsbewijs hebben.

Het gaat om kinderen jonger dan twaalf jaar, grensarbeiders, vreemdelingen die bijdragen maar geen Belgisch paspoort hebben of gepensioneerden die in het buitenland verblijven.

Bedoeling is dat elke pasgeborene vanaf volgend jaar automatisch een ISI+kaart krijgt. Hetzelfde geldt voor de vervallen SIS-kaarten van kinderen jonger dan 12 jaar. Die worden automatisch vervangen.

Niet elk kind van jonger dan 12 jaar heeft momenteel een kids-ID – het gaat om 825.000 kinderen op een totaal van 1,524 miljoen – en de minister wilde gezinnen niet verplichten zo’n kaart aan te schaffen. Daarom krijgen ze allemaal een ISI+kaart, ook diegenen met een kids-ID.

Een volgende stap in de automatisering van de gezondheidszorg is de invoering van het elektronisch voorschrift. Gedurende enkele maanden heeft een honderdtal zorgverstrekkers het project voorbereid en uitgetest. Ook in Nederland is men hier al mee bezig. (Belga/PVL)

Partner Content