EITO ziet groei voor Europese ict ‘ma non troppo’

De vijftiende editie van het ‘European Information Technology Observatory’ ziet groei voor de Europese ict-industrie, maar slechts met mondjesmaat. Speerpunten blijven de software en it-services, terwijl de groei van de telecomsector vertraagt.

In de voorbije jaren is het ‘European Information Technology Observatory’ (EITO) uitgegroeid tot een standaardreferentie met inforlatie over de gezondsheidstoestand van de West-Europese ict-industrie. Zo zagen we in EITO zowel de explosieve groei van de pre-‘Jaar 2000′ als de secherpe ict-recessie van de jaren 2002/2003 weerspiegeld. Evenzeer blijkt hieruit hoe de motor van de groei momenteel ook krachtiger draait in de nieuwe Europese lidstaten.CijfersConcreet ziet EITO 2007 voor de Europese ict-industrie zowel voor 2006, 2007 als 2008 een groei met 2,9 procent, wat minder is dan de USA (+4,7 procent in 2007) en de rest van de wereld (+6,5 procent in 2007). In die laatste regio’s wordt wel een lichte terugval van de groei verwacht. De it-markt zou in 2007 en 2008 een groei van respectievelijk 4,4 en 4,7 procent kennen (dus licht stijgend), terwijl de groei in de telecommarkt van 1,5 procent in 2007 tot 1,1 procent in 2008 zou dalen. In de Benelux zou de groei van de it-markt voor dit en volgend jaar ca. 5 en 5,2 procent bedragen, terwijl de telecommarkt het met 1,4 en 1,2 procent groei moet stellen.Voor de speerpunten ‘software’ en ‘IT services’ zou in West Europa de groei respectievelijk 6,5 en 5,4 procent bedragen. In een ict-wereld waar alles een digitaal karakter krijgt, naast ip-gesteunde netwerken en interactieve Web 2.0 toepassingen, blijft Bruno Lamborghini, EITO’s voorzitter, heel wat kansen zien voor de Europese ict-sector. De Europese Unie blijft immers de grootste ‘hoogopgeleide’ markt in de wereld en de beschikbaarheid van breedbandtoegang is groot, terwijl ook het aantal fusies en beursintroducties stijgt. De belangrijkste problemen blijven als voordien de fragmentaie van de Europese markt, de onvoldoende investeringen in ict-O&O in Europa (minder dan de helft van de USA, en ondertussen stijgt ook de O&O activiteit in het Verre Oosten), het te lage aantal opstartbedrijven en hoedanook nog steeds – ondanks het hoge opleidingsniveau in Europa – een gebrek aan voldoende ict-onderlegde personen. Dat laatste geldt ook en in het bijzonder voor de KMO’s, waar tevens nog steeds al te weinig aandacht wordt besteed aan een internet-gerichte reorganisatie, aldus Lamborghini.EuropaHoewel de Europese Commissie het EITO niet rechtstreeks kan ondersteunen, maakte Fabio Colasanti, directeur-generaal ‘Information Society & Media’ wel zijn waardering voor dit referentiewerk duidelijk en onderschrijft hij de conclusies. Hij maakt zich voorts sterk dat ook in het kader van het zevende ‘research framework’ er maatregelen komen om de ontwikkeling van de ict-industrie in Europa en het gebruik van ict te bevorderen, onder meer door het starten van ‘joint technology initiatives’ (o.a. inzake ingebedde ict systemen en nanotechnologie) en ‘European technology platforms’ (die meer specifieke sector gericht zijn). Tegelijk belooft hij ook een grotere mate van flexibiliteit, zoals aangetoond door een nieuw beleid inzake het beheer van het radiospectrum. Vroeger werden delen ervan voor langere tijd aan een bedrijf of organisatie toegekend, met het oog op een duidelijk omschrven dienstverlening – wat dan weer in een inefficiënte onderbenutting van het spectrum resulteert. Gezien de groeiende connectieviteitsnoden van toepassingen (ook vanaf mobiele telefoons) zal het spectrum in de toekomst vrij toegankelijk zijn, met slechts een exclusieve toekenning van delen ervan aan bedrijven of organisaties als er concrete en dringende noden zijn inzake technlogie of verleende dienst.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content