EITO ziet nog lichte ict-groei in 2012

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

In Europa werd in 2011 een daling met 0,6 % genoteerd.

Het European Information Technology Observatory voorspelt nog een lichte groei van de Belux ict-markt in 1012.

Naar jaarlijkse traditie stelt het EITO zijn kijk op de Europese en lokale ict-markten voor tijdens de CeBIT persconferentie.

Op basis van eigen informatie en data afkomstig van derden (zoals marktstudiebureaus en partners, waaronder het Belgische Agoria) berekent het EITO de wereldmarkt voor ict (informatietechnologie en telecom) in 2011 op 2.579 miljard euro – een stijging met 3,5%. De Belux markt zou ca. 0,7% van dit wereldtotaal voor zijn rekening nemen.

De groei van de wereldwijde ict-markt is overwegend toe te schrijven aan de groeilanden, want in Europa werd in 2011 een daling met 0,6% genoteerd.

Opmerkelijk genoeg voorspelt EITO voor ons continent wel een groei met 1,8% voor 2012, wat allicht verbazing wekt. EITO erkent dat de cijfers bijzonder volatiel zijn, maar dat het daarom ook langer dan gewoonlijk heeft gewacht met het publiceren van de ‘herfst-update’ cijfers.

Wat België en GH Luxenburg betreft, bedroeg de totale ict-marktwaarde in 2011 ca. 18 miljard euro (-0,6%). Opmerkelijk daarbij is dat informatietechnoilogie en de telecommarkt dit bedrag ongeveer fifty/fifty onder elkaar verdelen, wat het deel van telecom duidelijk boven het Europees gemiddelde doet stijgen.

De verkoop van hardware daalde, terwijl software sterk in de lift zat, en services slechts licht stegen. De telecommarkt (spraak- en datadiensten, infrastructuurelementen) daalde met ca. 1,9%. Voor 2012 ziet EITO wel een groei met 1,3% voor de ict-markt in onze contreien.

Allicht zal dit cijfer bij de komende halfjaarlijkse update wel moeten worden bijgesteld…

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content