Elektrische auto brug naar CO2-arme economie

© iStock

Een grootschalige inzet op elektrische auto’s kan de uitstoot van broeikasgassen en vervuiling in Europa aanzienlijk verminderen, maar vormt ook een uitdaging voor het elektriciteitsnet. Dat blijkt uit een advies van het Europese Milieuagentschap (EEA).

Als tegen 2050 acht van de tien auto’s in de EU elektrisch zou rijden, dan spaart de unie jaarlijks 255 miljoen ton CO2 uit, goed voor 10 procent van de totale uitstoot. Een grootschalige verschuiving naar elektrische auto’s heeft ook grote voordelen voor de luchtkwaliteit: de uitstoot van stikstofoxide en fijnstof vermindert aanzienlijk.

De mate waarin elektrische voertuigen bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering en een betere luchtkwaliteit hangt wel af van de manier waarop de stroom voor die voertuigen wordt geproduceerd. In landen met een hoog percentage elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen is het voordeel van elektrische voertuigen kleiner.

Stroomnet

Maar een groter aantal elektrische voertuigen op de weg stelt ook nieuwe uitdagingen voor de Europese energieproductie en distributie. In het 80 procent-scenario stijgt de elektriciteitsvraag voor het autoverkeer van 0,03 procent in 2014 tot 9,5 procent in 2050. Er moeten ook veel meer laadpunten komen.

“Elektrische voertuigen op basis van hernieuwbare energie kunnen een brug vormen in de Europese plannen naar een groener, duurzamer transportsysteem”, zegt Hans Bruyninckx, directeur van het agentschap. “Ze helpen ook om de uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 95 procent terug te dringen tegen 2050, zoals de EU zich heeft voorgenomen. Maar meer elektrische auto’s zijn op zich niet voldoende om de verschuiving te maken naar een CO2-arme economie. Ook andere problemen moeten opgelost worden, zoals de groeiende vraag naar transport en de files.”

(IPS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content