Elektronische voorschriften worden rechtsgeldig

Binnenkort kunnen artsen documenten ook elektronisch tekenen. Een ontwerp-KB daarover werd voorgelegd aan de Raad van State. Vandaag is alleen een schriftelijk getekend getuigschrift of voorschrift is in de gezondheidszorg geldig.

Binnenkort kunnen artsen documenten ook elektronisch tekenen. Een ontwerp-KB daarover werd voorgelegd aan de Raad van State. Vandaag is alleen een schriftelijk getekend getuigschrift of voorschrift is in de gezondheidszorg geldig.

De ministerraad keurde onlangs een ontwerp-KB goed dat de voorwaarden vastlegt om bewijskracht toe te kennen aan elektronische documenten in de gezondheidszorg. De tekst kreeg al een positief advies van het ‘Beheerscomité van eHealth-platform’, de ‘Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ en het ‘Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging’. Het is nu voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

“Het KB maakt nog geen specifieke types van elektronisch ondertekende documenten rechtsgeldig”, licht Frank Robben (baas van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en van Smals vzw) toe. “Maar het maakt het eenvoudig om dat met een aangepast besluit wel te doen. Dat zal dan gebeuren naargelang toepassingen waarin elektronische documenten kunnen worden uitgewisseld, beschikbaar komen. Zo kunnen binnenkort elektronische geneesmiddelenvoorschriften in ziekenhuizen maar ook daarbuiten (voorschriften opgesteld door de huisarts en opgehaald van een centrale server door de apotheker) rechtsgeldig worden. Met dit KB kunnen we makkelijk inspelen op overheidsinitiatieven, maar ook op initiatieven die vanuit het veld zelf komen.”

Timestamping en certificaten Door het gebruik van eHealth-certificaten kan de identiteit van de auteur van het document worden gegarandeerd. De ’timestamping’ die het eHealth-platform aanbiedt, maakt het mogelijk het tijdstip te controleren waarop het document werd aangemaakt, en verzekert meteen dat er niet mee werd geknoeid. Dat gebeurt aan de hand van een hashcode die voor het document wordt gegeneerd en wordt bijgehouden op het eHealth-platform.

De arts wordt tot niets verplicht, want de elektronische oplossingen worden maar aangeboden als een alternatief op de bestaande regelingen. Wel moet de arts een certificaat aanvragen om elektronische documenten te kunnen tekenen. Frank Robben geeft toe dat nogal wat artsen die aanvraagprocedure lastig vinden. Maar volgens hem is dat inherent aan de veiligheid van de procedure.

De arts moet zelf twee sleutels aanmaken: een publieke en een geheime. Alleen de publieke sleutel stuurt hij naar eHealth – in een bestand dat ook zijn identiteitsgegevens bevat. Op grond daarvan krijgt hij dan een certificaat. “Die procedure is misschien omslachtig, maar alleen zo heeft de arts de garantie dat hij de enige is die de geheime sleutel in zijn bezit heeft.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content