EMCS-systeem vertoont nog steeds moeilijkheden

Het elektronisch systeem EMCS (Excise Movement Control System), dat het transport tussen lidstaten van de Europese Unie volgt van goederen die onderworpen zijn aan accijnzen, zoals onder meer tabak en alcohol, functioneert niet naar behoren in België. In België is het EMCS een subproject van het MASP of Multi Annual Strategic Plan (een verlengstuk van het PLDA, wat staat voor Papierloze Douane en Accijnzen). Dat meerjarenplan moet de uitwisselingen voor douane en accijnzen harmoniseren en automatiseren. IBM sleepte daarvoor het raamcontract in de wacht. Atos Origin, dat op Europees niveau de oplossing (‘Xsize’) uitwerkte, biedt de Belgische partijen die actief zijn op het vlak van accijnsplichtige producten (producenten van sigaretten, alcohol en met name olieproducten) een webinterface waarmee ze hun interne systemen kunnen verbinden met het EMCS.

Het elektronisch systeem EMCS (Excise Movement Control System), dat het transport tussen lidstaten van de Europese Unie volgt van goederen die onderworpen zijn aan accijnzen, zoals onder meer tabak en alcohol, functioneert niet naar behoren in België.

In België is het EMCS een subproject van het MASP of Multi Annual Strategic Plan (een verlengstuk van het PLDA, wat staat voor Papierloze Douane en Accijnzen). Dat meerjarenplan moet de uitwisselingen voor douane en accijnzen harmoniseren en automatiseren. IBM sleepte daarvoor het raamcontract in de wacht. Atos Origin, dat op Europees niveau de oplossing (‘Xsize’) uitwerkte, biedt de Belgische partijen die actief zijn op het vlak van accijnsplichtige producten (producenten van sigaretten, alcohol en met name olieproducten) een webinterface waarmee ze hun interne systemen kunnen verbinden met het EMCS.

EMCS moest verplicht worden ingevoerd in alle EU-lidstaten op 1 januari 2011 (en dat was al een jaar na de oorspronkelijke deadline). De federale overheidsdienst Financiën erkent dat het “niet voldoende performant is en een aantal functionele gebreken vertoont”. Een elektronische aangifte blijkt in sommige gevallen te mislukken, waardoor bedrijven terug met het papieren formulier moeten werken. De ict-diensten van de administratie hebben samen met de leverancier een stappenplan opgesteld om de problemen snel en structureel op te lossen, zo luidt het bij Financiën.

In afwachting van een definitieve oplossing kunnen handelaars die goederen binnen de EU willen exporteren of importeren, tot en met 31 januari 2011 gebruikmaken van noodprocedures met papieren documenten. Deze procedures mogen alleen worden gebruikt als er geen zogenaamd geleidedocument langs elektronische weg kan worden gestuurd, meldt Financiën.

In 23 van de 27 lidstaten werd het systeem zonder noemenswaardige problemen ingevoerd, zo luidt het bij de Europese Commissie. Naast België, ondervonden ook Denemarken, Nederland en Italië problemen.

Het elektronische systeem biedt volgens de Europese Commissie heel wat voordelen. Zo kunnen lidstaten er beter fiscale fraude mee opsporen. Voor de handelaars zou een aangifte elektronisch sneller en efficiënter moeten verlopen dan een met de papieren versie.

Bron: Belga

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content