Bewakingssoftware voor servers en diensten

Argent Guardian is een hulpmiddel om allerlei servers en diensten te bewaken.

Argent Guardian is een hulpmiddel om allerlei servers en diensten te bewaken.

Software om servers en diensten te bewaken bestaat in alle geuren en keuren, van de piepkleine hulpprogrammaatjes die een webserver in de gaten houden tot de grote systemen die met agenten werken en die centraal beheert en rapporten laat genereren. Argent Guardian behoort tot die laatst categorie. Het is een erg schaalbaar programma dat kan dienen voor zowat eender welke omvang van netwerk en met servers onder Windows, UNIX en de IBM iSeries midframes. Guardian kan zowel met als zonder agent werken en die optionele-agentarchitectuur werd zelfs gepatenteerd. Met een agent kan natuurlijk meer informatie verzameld worden, zonder agent kan alleen de beschikbaarheid van standaarddiensten gecontroleerd worden. Op die manier kun je de bewaakarchitectuur afstemmen op je eigen behoeften. De bewaking omvat overigens niet alleen de beschikbaarheid, maar ook de prestaties van de diensten.

Centrale beheer Het centrale beheer gebeurt met de Argent Console. Die kun je oproepen als een traditionele desktop-GUI, maar ook als een webinterface. Via deze console kun je waarschuwingen programmeren voor als er problemen zijn. Die waarschuwingen kunnen gebeuren via e-mail, SMS of semafoon. Je kunt een twaalftal soorten waarschuwingen configureren, maar er kunnen ook acties ondernomen worden. Zo kan Argent Guardian bepaalde diensten herstarten of desnoods de hele server. Dat vereist dan uiteraard wel dat een agent geïnstalleerd is.

Rapportage Het Guardian pakket wordt geleverd met voorgedefinieerde regels en rapporten. Het gaat om meer dan tienduizend regels die je toelaten om zo automatisch mogelijk allerlei diensten en servers te controleren en eventuele problemen te corrigeren. Het is mogelijk om regels op te stellen voor SLA’s (‘Service Level Agreements’ of minimumdienstcontracten) en dan elke dag SLA-rapporten te laten genereren die automatisch naar de directie gestuurd kunnen worden. De voorgedefinieerde regels stellen netwerkbeheerders in staat Argent Guardian draaiende te hebben en de productieservers bewaakt binnen pakweg twee uur na installatie, aldus Argent. Voor grotere organisaties kunnen regionale agenten geïnstalleerd worden om een beter hiërarchisch overzicht te krijgen. Argent Guardian heeft een automatische rapportdistributiemodule waarmee je volautomatisch bepaalde rapporten kunt laten genereren op welbepaalde tijdstippen en frequenties en die dan laten uitsturen naar e-mailcorrespondenten of uploaden naar websites. Je kunt een locatie, gebruiker of toestel kiezen om een rapport naar toe te sturen.

Conclusie Argent Guardian is een waardevol hulpmiddel om allerlei servers en diensten te bewaken. Netwerk- en systeembeheerders zullen het dus zeker op prijs stellen. Tegen 1000 euro per server kunnen we het wel niet bepaald goedkoop noemen. Je kunt een en ander wel gratis uitproberen en op de website staat ook een ROI (return on investment)-calculator waarmee je kunt uitrekenen of en hoe snel deze investering zichzelf terugverdient.

Bron: www.diskidee.be

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content