EU-lidstaten mogen taxidienst UberPop verbieden

© Reuters

De lidstaten van de Europese Unie mogen taxidienst UberPop verbieden zonder dat ze dat aanmelden bij de Europese Commissie. Dat stelt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in een advies.

Via de taxi-app UberPop kunnen klanten een niet-professionele chauffeur contacteren, die hen dan met de eigen auto vervoert tegen een vergoeding.

Die dienst is in strijd is met de Franse wetgeving rond personenvervoer. Daarom verbood Frankrijk de dienst, maar zonder dat eerst voor te leggen aan de Europese Commissie. Uber vond dat om die reden vervolging niet mogelijk was. De strafrechter in Rijsel trok daarop naar het Europees Hof van Justitie.

De advocaat-generaal oordeelt nu dat zo’n aanmelding bij de Europese Commissie niet nodig is. “De lidstaten kunnen de illegale uitoefening van vervoersactiviteiten zoals bij UberPop verbieden en strafbaar stellen zonder het wetsontwerp vooraf mee te delen aan de Commissie”, klinkt het in het advies. De uitspraak is nog niet definitief, maar in de meeste gevallen worden de adviezen door het Hof gevolgd.

De advocaat-generaal merkte ook op dat het bij een verbod niet uitmaakt of Uberpop als een informatie- of een vervoersdienst wordt beschouwd. Eerder oordeelde hij dat Uberpop niet louter een digitaal platform is , maar ook een transportdienst, waardoor chauffeurs over de juiste vergunningen moeten beschikken.

UberPop beroert al langer de gemoederen in verschillende Europese lidstaten. De dienst is onder meer verboden in Nederland en Duitsland, maar is nog wel actief in landen als Estland, Polen, Tsjechië en Finland.

In Brussel werd UberPop in 2015 verboden na een klacht van een regulier taxibedrijf, maar het alternatieve taxiplatform is er intussen terug onder de naam UberX. In Frankrijk werkt Uber voorlopig enkel nog met professionele chauffeurs tot er een definitieve uitspraak is van het Hof.

Partner Content