Europa timmert aan betere technologietransfer

Zes Europese technologietransferorganisaties en onderzoeksinstellingen, waaronder twee uit ons land, engageren zich in het Europese FITT-project. Doel is ict-research effectiever naar de markt te brengen.

Zes Europese technologietransferorganisaties en onderzoeksinstellingen, waaronder twee uit ons land, engageren zich in het Europese FITT-project. Doel is ict-research effectiever naar de markt te brengen.

Het FITT-project, dat loopt over 3 jaar en dat medegefinancierd wordt door de Europese Unie, tracht de kloof te dichten tussen ict-onderzoek en de markt. FITT staat voor ‘Fostering interregional exchange in ICT Technology Transfer’. Europa staat sterk in research, aldus de initiatiefnemers, maar wanneer die technologie naar de markt moet gebracht worden, zijn er nog stevige mankementen: geen ‘lingua franca’ tussen regionale spelers, een gebrek aan interregionale uitwisseling bij technologietransferorganisaties en een grote nood aan opleiding en coaching bij die instellingen zelf. Dat er wat schort aan de technologietransfer in onze contreien, [concludeerden we nog niet zo lang geleden naar aanleiding van ons start-upsdebat].

Zes technologietransferorganisaties en onderzoeksinstellingen, waaronder het Vlaamse IBBT (Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie) en het Waalse LIEU (Liaison Entreprises Universités), engageren zich in FITT. De andere vier zijn Inria en Digiteo (Frankrijk), MFG Baden-Württemberg (Duitsland) en het Centre de Recherche Public Henri Tudor (Luxemburg).

De bedoeling is dat zij over de landsgrenzen heen een ’toolbox’ uitwerken die de verschillende stappen en doelstellingen aangeven bij de valorisatie van ict-innovaties. Dat gaat van de evaluatie van het marktpotentieel, over beheer van intellecuele eigendom tot de contacten met investeerders en industrie. Die tools zouden basis moeten vormen van opleidingsprogramma’s voor medewerkers in technologietransferorganisaties. Ook moet FITT werk maken van een community rond interregionale technologietransfer.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content