Europa wil één miljard in supercomputers investeren

Deze Chinese 'Sunway TaihuLight' blijft vooralsnog de snelste supercomputer ter wereld, al wordt in de VS nu de laatste hand gelegd aan Summit, een supercomputer die dubbel zo krachtig is. © web

Europa moet de komende jaren één miljard euro investeren in de ontwikkeling van supercomputers. Dat hebben de eurocommissarissen Mariya Gabriel en Carlos Moedas donderdag voorgesteld.

Supercomputers worden bestempeld als de motoren van de digitale economie. Ze hebben een ontzagwekkende rekencapaciteit en zijn in staat de steeds grotere hoeveelheden gegevens razendsnel te verwerken. Dat biedt perspectieven op tal van domeinen. Ze maken het mogelijk om sneller diagnoses te stellen en de werking van nieuwe medicijnen te simuleren, om het traject van orkanen te voorspellen of cyberaanvallen te traceren. Ook het aangezicht van het bedrijfsleven zal erdoor veranderen. Zo kan de productiecyclus van een auto dankzij supercomputers worden verkort van 60 maanden tot 24 maanden.

Inhaaloperatie nodig

Europa loopt echter hopeloos achterop en heeft geen supercomputer in de top-10 van de wereld. Het maakt dat Europese wetenschappers en bedrijven vaak hun toevlucht moeten zoeken tot andere landen om hun gegevens te verwerken. “Europa heeft deze infrastructuur echt nodig om de internationale concurrentie het hoofd te bieden. We mogen echt niet afhankelijk worden van derde landen en onze activiteit op vlak van innovatie outsourcen”, zo verklaarde eurocommissaris voor Digitale Agenda Mariya Gabriel. Volgens Gabriel en eurocommissaris voor Wetenschapsbeleid Carlos Moedas kunnen Europese landen en individuele bedrijven of onderzoekscentra de ontwikkeling van deze computers niet alleen bolwerken en vormt dit project een typisch voorbeeld van Europese meerwaarde.

Ze stellen voor om een gemeenschappelijke onderneming EuroHPC op te richten. Die moet in een eerste fase, tegen 2020, twee supercomputers van wereldklasse verwerven en exploiteren ten bate van publieke en private gebruikers. Tegen 2023 zou dan een op Europese technologie gebaseerde, nog krachtigere infrastructuur ontwikkeld moeten worden die minstens één triljoen rekenoperaties per seconde kan uitvoeren.

De Commissie wil tot 2020 486 miljoen euro in EuroHPC investeren. Van de deelnemende landen wordt een vergelijkbaar bedrag verwacht. Tot dusver hebben dertien landen zich aangesloten. België doet mee, net als onder meer Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Nederland en Zwitserland.

Partner Content