Europees Parlement wil data vlotter laten doorstromen naar start-ups

Het Europees Parlement heeft woensdag in Straatsburg nieuwe wetgeving goedgekeurd die ervoor moet zorgen dat data vlotter gedeeld worden en meer beschikbaar worden voor start-ups en kmo’s.

De hoeveelheid aan data die overheden, bedrijven en burgers produceren blijft spectaculair toenemen. Maar die gegevens raken niet altijd tot waar ze moeten geraken. Daar wil Europa al even verandering in brengen. De Data Governance Act (DGA), waarover in november 2021 overeenstemming werd bereikt met de Raad, moet het vertrouwen in het delen van gegevens vergroten, nieuwe EU-regels rond de neutraliteit van datamarkten opstellen en het hergebruik van bepaalde gegevens in handen van de overheid vergemakkelijken. De DGA is dus minstens zo belangrijk als de invoering van GDPR in 2016. Niet te verwarren trouwens met de DMA: dat staat voor Digital Markets Act of DMA. Daarover bereikten onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-lidstaten pas nog een akkoord. DMA is regelgeving die moet voorkomen dat grote technologiebedrijven hun macht misbruiken.

Compromis over datagovernance

Met 501 stemmen tegen 12 stemmen (40 onthoudingen) gaf het parlement zijn fiat voor een compromis dat eerder met de lidstaten was bereikt over de verordening over datagovernance. Data worden aanzien als de grondstof van de nieuwe digitale economie. De verordening schept een kader dat het vertrouwen in het delen van deze gegevens moet versterken en zo een boost voor de data-economie moet vormen. ‘Al zeker 10 jaar hoor ik van bedrijven: we hebben geen data! Dit is een ernstig struikelblok voor ondernemerschap, onderzoek en innovatie’, legt Geert Bourgeois (N-VA) uit. De voormalige Vlaamse minister-president wijst erop dat de achterstand op vlak van toegankelijke data tegenover de VS en China groot is en gevolgen heeft voor de Europese competitiviteit, welvaart en waarden. ‘Deze verordening is zonder meer een stap in de goede richting’.

Privacygaranties voor bedrijven en burgers

De verordening bevat privacygaranties en instrumenten die burgers en bedrijven controle geven over de data die ze produceren. De tekst omvat ook regels die de neutraliteit van datamarkten waarborgen en maatregelen om het gebruik van bepaalde data door de overheid makkelijker te maken, zoals het hergebruik van bepaalde gezondheidsgegevens voor onderzoek naar zeldzame of chronische ziekten.

‘Het gebruik van data is in het voordeel van veel sectoren, zoals landbouw en de gezondheidszorg maar ook andere bedrijven, consumenten, overheidsdiensten en onze samenleving in zijn geheel’, reageert Tom Vandenkendelaere (CD&V). ‘De basis voor onze data-economie moet echter gestoeld zijn op vertrouwen. Daarom heeft het parlement aangedrongen op een duidelijk afgebakend toepassingsgebied, zodat er geen mazen zijn voor misbruik van data.’

Partner Content