Europese chipbakkers luiden alarmbel

Volgens Esia, de European Semiconducctor Industry Association, telt Europa nog drie halfgeleiderbedrijven in de toptien van de wereld: Infineon Technologies (4), ST Microelectronics (7) en Philips Semiconductor (9).

In 2004 was Europa goed voor 18 procent van de wereldchipmarkt, 10 procent van de kapitaalinvesteringen in waferproducenten en meer dan 86.000 jobs. Dat is allicht meer dan velen zouden denken, maar of die cijfers nog lang standhouden, is nog maar de vraag.Als Europa zijn chipindustrie wil behouden, dringen zich snel maatregelen op, met name op Europees niveau. Dat was de boodschap aan Europees commissaris voor industrie Günter Verheugen bij de voorstelling van het ‘European Semiconductor Industry: 2005 Competitiveness Report’.Gelijk speelveldEsia wil daarbij in essentie een ‘gelijk speelveld’ voor alle betrokkenen. Daarbij spelen niet alleen de loonkosten – die elders lager liggen en Esia zou meer flexibiliteit in Europa op dit gebied welkom heten – maar vooral de financiële (en andere) voordelen die buiten Europa worden geboden. Die maken dat een waferproducent in Duitsland op 5 jaar tijd een netto cumulatief inkomen van ca. 650 miljoen euro genereert, wat ca. 2,2x minder is dan een gelijkaardige fabriek in China, Zuid-Korea en Maleisië. Europa kan ook helpen in het streven naar leiderschap op het vlak van onderzoek en innovatie, door bijvoorbeeld minimaal 3 procent van het bruto binnenlands product voor onderzoek en ontwikkeling aan te wenden. De academische wereld moet ook meer openstaan voor de noden van de bedrijven, klinkt het (waarbij het Belgische Imec een mooi voorbeeld mag heten). Ook de samenwerking tussen bedrijven kan worden aangemoedigd, onder meer door het clusteren van chipbedrijven. Voorbeelden hiervan zijn Dresden (rond Infineon), Grenoble (rond ST Microelectronics, Philips Semiconductor en Freescale), Nijmegen en de streek van Catania.Een samenvatting en het volledige rapport zijn beschikbaar op [www.eeca.org/esia]

Partner Content