Europese Commissie maakt nieuwe softwarepatentenwet

Het is zo goed als zeker dat de Europese Commissie van voren af aan begint met het opstellen van een wetsontwerp over softwareoctrooien.

Woensdag stemden Europarlementsleden in de juridische commissie bijna unaniem voor het herstarten van het wetsvoorstel. Helemaal zeker is dat echter nog niet. De Europese Commissie kan het Parlement immers negeren. De stemming volgde nadat Eurocommissaris voor de Interne Markt, Charles McCreevy, de EU-parlementsleden verzekerde dat de Raad van Ministers het omstreden voorstel binnenkort zou aannemen. De Europese Commissie wilde daarmee het parlement de pas afsnijden. Dat ijvert al twee maanden voor een herstart. Meteen na de toespraak van McCreevy stemde de Juridische Commissie voor.Zowel het Parlement als de Raad van Ministers moeten het voorstel nu goedkeuren. Het Parlement diende in september 2003 vele wijzigingsvoorstellen in, de Raad van Ministers negeerde de meeste daarvan in mei 2004.De formele goedkeuring door de ministers is echter al tweemaal uitgesteld. Met name de nieuwe (Oost-Europese) lidstaten zijn bang dat softwarepatenten vooral gunstig zijn voor de grote (Amerikaanse) ICT-bedrijven. Vooral Polen bestrijdt het wetsvoorstel, omdat het de ontluikende ICT-sector in eigen land bescherming wil bieden tegen onzinnige en te vergaande softwarepatenten.~ Polen haalde in december en januari het onderwerp op het allerlaatste moment van de Europese agenda. Het economisch ingrijpende wetsontwerp stond beide keren als formeel punt op de agenda van de ministers van Landbouw en Visserij.overneemt van het Europees Parlement.

Partner Content