Europese Commissie stopt digitaks tot oktober in koelkast

© Getty Images

De Europese Commissie schort de voorbereiding van haar voorstel voor de invoering van een digitale taks op tot oktober. Met dat besluit wil de Commissie alle ruimte bieden aan de voltooiing van het internationale akkoord over de belasting van multinationals.

Het voorbije weekend bereikten de ministers van Financiën van de G20 een princiepsakkoord over een wereldwijde belastinghervorming. Ze raakten het onder meer eens over een minimumbelasting van vijftien procent voor multinationals en een meer evenwichtige verdeling van belastinginkomsten op basis van de winst die in elk land wordt gemaakt. De als historisch omschreven deal moet tegen oktober gedetailleerd uitgewerkt worden in de schoot van de Oeso.

Techreuzen beter belasten

De Commissie broedt al jaren op een fiscaal systeem om de techgiganten beter te belasten. Ze wil de inkomsten gebruiken om het Europese relanceplan mee te financieren. Later deze maand wilde de Commissie een voorstel op tafel leggen, maar de voltooiing van het akkoord over de minimumbelasting voor multinationals is nu ‘prioriteit nummer één’, aldus de zegsman.

Het Europese plan voor een digitale taks stuit al jaren op grote weerstand in de Verenigde Staten. Washington vindt het plan discriminerend ten aanzien van Amerikaanse bedrijven als Google, Facebook en Amazon. Dit weekend nog lanceerde minister van Financiën Janet Yellen vanuit Venetië een oproep om die taksen te herzien.

Het G20-akkoord over de belasting van multinationals heeft volgens Yellen tot gevolg dat alle landen aanvaarden dat de bestaande digitaksen worden ontmanteld en dat er geen gelijkaardige taksen meer worden ingevoerd in de toekomst. ‘Het is nu aan de Europese Commissie en de EU-lidstaten om te beslissen over de te volgen weg’, zei ze vanuit Italië. Dat land beschikt net als Frankrijk en Spanje al over een nationale digitaks.

Yellen reisde maandag door naar Brussel voor overleg met haar Europese ambtgenoten. De Amerikaanse minister brak er een lans voor een versoepeling van de Europese begrotingsregels om het economisch herstel na de coronacrisis te ondersteunen. ‘Het is belangrijk dat de lidstaten ernstig overwegen om bijkomende budgettaire maatregelen te nemen om een robuust herstel op nationaal en wereldwijd niveau te verzekeren’, zei Yellen.

Partner Content