Europese Commissie wil meer ICT-vrouwen: enkel ’topje’ van de ijsberg…

Data News kopte “dat de Europese Commissie meer ICT-vrouwen wil” en dus amper drie op tien van de ICT werknemers vandaag vrouwelijk is. Een vaststelling die klopt, maar die te veel verengt wat er vandaag gaande is in de wereld van de ICT.

Data News kopte “dat de Europese Commissie meer ICT-vrouwen wil” en dus amper drie op tien van de ICT werknemers vandaag vrouwelijk is. Een vaststelling die klopt, maar die te veel verengt wat er vandaag gaande is in de wereld van de ICT (informatie- en communicatietechnologie, dus voor een goed begrip ook telecommunicatie, media, omroepen, en dergelijke meer). Om de ICT in ons land verder te laten ontwikkelen tot een relevant draagvlak -qua tewerkstelling en qua economische duurzaamheid- is er aandacht voor meer nodig. Waarom voelen jonge tieners en twintigers zich niet aangetrokken tot een op de toekomst gerichte sector ? Dat zou eigenlijk een evidentie moeten zijn. Wat is hier gaande ? Het kan onderdeel zijn van een breder maatschappelijk debat ter zake. Een korte aanzet hiertoe, gericht op ons land, en met het onderwijs als uitgangspunt.

De instroom naar ICT beroepen is zowel voor jongens als meisjes problematisch. ICT is een knelpuntberoep en koepelorganisatie Agoria schat het aantal vacatures in België op een achtduizendtal. De sector biedt als kennisindustrie nochtans heel wat individuele professionele voordelen: cafetariaplannen, thuiswerk, resultaatgebonden in plaats van controlegebonden werkinhoud, ruime werkgelegenheid, weinig hiërarchische structuren, een open communicatiecultuur, ga zo maar door. Normaal gezien allemaal zaken die een jongere generatie kunnen aanspreken. Er is dus blijkbaar een perceptiestoornis naar potentiële werknemers toe, en een imagoprobleem voor de sector zelf.

Dit laatste kan er mogelijk zijn door het feit dat ICT nog steeds onlosmakelijk verbonden is met “technologie”. In feite is het andersom: elke business of organisatie is de dag van vandaag onlosmakelijk verbonden met technologie, willens nillens. Technologie is geen doel op zich, maar een instrument om bedrijven en organisaties (ook huishoudens) performanter en efficiënter te maken. ICT gaat over ondernemen, over inrichten en niet over automatiseren of code schrijven. Dit laatste beeld bestaat nog steeds, zelfs bij digitale boorlingen (lees min 30-jarigen), die zelf bijna onbewust toptechnologie gebruiken met hun tablet of smartphone. Wanneer ik ter gelegenheid van de CEO Tour van Agoria één maal per jaar zelf voor een klas sta van 17- en 18-jarigen, dan valt telkens op dat de zakelijke dimensie en de ondernemingsgeest rond ICT ver weg zijn.

Het is duidelijk dat dit maar deels aan de leerlingen ligt. De dimensie “leerkrachten” wordt een beetje vergeten in het door De Standaard geciteerde onderzoek van de Karel de Grote-Hogeschool. Hun omkadering lijkt niet steeds optimaal om leerlingen te motiveren naar ICT gerichte beroepen. Specifieke informatie via verschillende kanalen naar leerkrachten toe over de tewerkstellingskansen en professionele omstandigheden in de ICT sector, is hard nodig. De leerkrachten ICT verdienen dit, maar vooral ook de leerkrachten die geen technologische vakken onderwijzen. In vele ICT-bedrijven kennen we werknemers van allerlei opleidingen : taalkunde (filologen zijn bijvoorbeeld goede “business analisten”), communicatiewetenschappen, economie. Het hoeven niet allemaal schaarse ingenieurs te zijn. Enige creativiteit tijdens de schoolloopbaan kan soelaas brengen om technologische vakken uit “het isolement van de pure technologie” te halen. Hoe raar dit ook klinkt.

ICT gerelateerde beroepen worden een wissel op de economische toekomst, in tijden waar de klassiek industrieën rake klappen krijgen. We evolueren onvermijdelijk naar een steeds snellere “intellectualisering” van onze maatschappij en van onze werkomgeving. De intelligentie van de digitale boorlingen -verbonden via talloze elektronische netwerken- vormt de nieuwe grondstof om de komende generaties een toekomst te bieden. Een mooi citaat komt van Julien Fourgeaud (CEO van Scarlet Motors en binnenkort gastspreker op de Handelsbeurs in Gent) : “We evolueren naar een wereld waar niet alleen mensen maar ook toestellen voortdurend en overal met het internet verbonden zijn. Smartphones vinden we nu het toppunt van technologie, maar eigenlijk zijn ze oerdom. De echt intelligente toestellen moeten nog komen.” Oeps !

En tenslotte. Laten we het ICT debat niet vernauwen tot een “gender”-kwestie. Die is absoluut belangrijk, om beide geslachten met dezelfde kansen te laten participeren aan een wereld van vooruitgang en groei. De discussie zit dieper en is breder, met tentakels in bijna alle maatschappelijke geledingen. Gelukkig zie ik op allerhande fora en sociale media dat nogal wat collega’s (en ver daarbuiten) hiermee bezig zijn. Dit mag allemaal sneller en diepgaander. Vrouwelijk en mannelijke jonge digitale experten mogen we niet laten wachten. En geloof me: ze gaan trouwens niet op ons -de voorgaande generaties- wachten…

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content