Europese IPv4-adressen op rantsoen

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

De RIPE NCC deelt nog slechts met mondjesmaat Europese IPv4-adressen uit, want die zijn nu haast echt op. RIPE NCC (het Regional Internet Registry voor Europa, Midden Oosten en delen van Centraal Azië) begon met het uitdelen van ip- adressen uit het laatste ‘achtste’ (/8) IPv4-adressen en doet dat precies volgens het boekje, lees: gerantsoeneerd. Lokale internet registers kunnen voortaan nog slechts éénmalig een blok van 1.024 adressen (een /22 allocatie) krijgen, zelfs als ze er meer nodig hebben. Bovendien moeten ze aantonen dat al Iv6 adressen hebben toegewezen gekregen. “Het is nu dringend noodzakelijk dat alle belanghebbenden IPv6 in hun netwerken introduceren om de continuiteit van hun online activiteiten te verzekeren, evenals de toekomstige groei van het internet,” dringt de RIPE NCC aan.

De RIPE NCC deelt nog slechts met mondjesmaat Europese IPv4-adressen uit, want die zijn nu haast echt op.

RIPE NCC (het Regional Internet Registry voor Europa, Midden Oosten en delen van Centraal Azië) begon met het uitdelen van ip- adressen uit het laatste ‘achtste’ (/8) IPv4-adressen en doet dat precies volgens het boekje, lees: gerantsoeneerd. Lokale internet registers kunnen voortaan nog slechts éénmalig een blok van 1.024 adressen (een /22 allocatie) krijgen, zelfs als ze er meer nodig hebben. Bovendien moeten ze aantonen dat al Iv6 adressen hebben toegewezen gekregen. “Het is nu dringend noodzakelijk dat alle belanghebbenden IPv6 in hun netwerken introduceren om de continuiteit van hun online activiteiten te verzekeren, evenals de toekomstige groei van het internet,” dringt de RIPE NCC aan.

Met deze rantsoenering wordt een nieuwe stap gezet in een proces dat al sinds 2010 aan snelheid wint, toen het aantal beschikbare IPv4 adressen met rasse schreden daalde. Toen al werd gewaarschuwd dat de voorraad IPv4 nieuw toekenbare adressenblokken bestemd voor Europa in de periode 2011-2012 zou uitgeput raken.

Ondertussen worden dan ook pogingen gedaan, zoals met IPv6 Launch-dag eerder dit jaar, om het gebruik van IPv6 adressen in bredere kring ingang te doen viden, maar België heeft toch nog stevig wat werk op dat gebied voor de boeg. Immers, op is op…

Partner Content