“Europese ontwerpverordening privacy bedreigt efficiëntie”

Stefan Grommen Stefan Grommen est rédacteur de Data News.

De ontwerpverordening rond privacy die eurocommissaris Viviane Reding eind januari op tafel legde, creëert kopzorgen bij topambtenaar Frank Robben, administrateur-generaal van de van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid. Met name de juridische vorm ervan – een ‘verordening’ – dreigt volgens hem “goede nationale evenwichten tussen privacy en efficiëntie” te verstoren. Frank Robben bond eerder al de kat de bel aan op Twitter en wil dat nu ook toelichten. “Het probleem zit hem in het feit dat het om een Europese (ontwerp-)’verordening’ gaat. Tot nu werden er door de Europese Commissie vooral richtlijnen uitgevaardigd die bepaalde doelstellingen bevatten die de lidstaten dan moesten behalen.

De ontwerpverordening rond privacy die eurocommissaris Viviane Reding eind januari op tafel legde, creëert kopzorgen bij topambtenaar Frank Robben, administrateur-generaal van de van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid. Met name de juridische vorm ervan – een ‘verordening’ – dreigt volgens hem “goede nationale evenwichten tussen privacy en efficiëntie” te verstoren.

Frank Robben bond eerder al de kat de bel aan op Twitter en wil dat nu ook toelichten. “Het probleem zit hem in het feit dat het om een Europese (ontwerp-)’verordening’ gaat. Tot nu werden er door de Europese Commissie vooral richtlijnen uitgevaardigd die bepaalde doelstellingen bevatten die de lidstaten dan moesten behalen. We hadden dus enige vrijheid om die richtlijnen om te zetten in nationale wetgeving. Maar een verordening moet je beschouwen als een wet. In het geval van deze privacyverordening zou alle nationale wetgeving rond privacy vervallen.”

Net daarin ziet Robben al moeilijkheden opdoemen aan de einder. “Privacywetgeving is historisch verbonden aan een land. Kijk bijvoorbeeld naar België: hier hebben we met het rijksregisternummer een uniek nummer dat burgers identificeert. Heel wat belangrijke Belgische e-governmentsystemen zijn daarop gebaseerd. Maar zulk een uniek nummer is pakweg in een land als Duitsland taboe. Ik vrees daarom dat dergelijke zaken als een rijksregisternummer onder druk van grote landen, bij het uitwerken van de definitieve verordening op Europees niveau, overboord zullen worden gegooid.”

En dat zou voor een land als België een zware stap achteruit zijn, concludeert Robben. “Voor de overheid is het alvast compleet ondenkbaar dat ze het principe van het rijksregisternummer zouden verbieden. Dan kan ik mijn boetiek hier sluiten.” Ook voor bedrijven voorspelt Robben grote administratieve problemen. “Stel je voor: voor elke toepassing die je ontwikkelt, moet je een volledig uitgeschreven privacyachtergrond aanleveren. Wat een rompslomp, wat een bedreiging voor de efficiëntie van de bedrijven. Voor elke kleine inbreuk op de privacy moet je dan een omstandig rapport sturen naar de Privacycommissie. Je kan je inbeelden wat voor een invloed dat zal hebben op de visie van de burgers op het gebruik van ict.”

Robben verduidelijkt dat hij niet tegen een aanpassing is van de bestaande, verouderde richtlijn. “Ik ben zelfs voor het feit dat bepaalde specifieke zaken in een verordening zouden komen. Maar wat ik nu zie, is een pletwals . Ik houd mijn hart vast.” Robben zegt intussen minister van Justitie Annemie Turtelboom en Paul Soete, ceo bij technologiefederatie Agoria, te hebben gecontacteerd. De Privacycommissie gaat de problematiek ook op Europees niveau bespreken. Robben is in elk geval op tijd met zijn besognes: de ontwerpverordening van Viviane Reding moet nog het volledige wetgevende proces doorlopen bij de Europese instellingen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content