Europese Unie komt met richtlijnen voor RFID

De adviesgroep op het gebied van privacy heeft richtlijnen opgesteld voor het gebruik van RFID-chips. De Europese Unie wil zo de privacy van burgers beter beschermen.

De Europese Commissie heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke problemen van gegevensbescherming en het schenden van de privacy bij het gebruik van RFID-chips. Op basis daarvan heeft de EU besloten om richtlijnen op te stellen waaraan RFID-gebruikers moeten voldoen.In hun rapport stellen de onderzoekers dat “de mogelijkheid om op slinkse wijze diverse gegevens die aan één persoon zijn gerelateerd te kunnen verzamelen; individuen te kunnen traceren als zij in openbare ruimten zijn; de details kunnen aflezen van kleren en accessoires die worden gedragen of medicijnen die klanten bij zich hebben, voorbeelden zijn van situaties die de twijfels over de privacybescherming van individuen doen groeien”.In de richtlijnen die de adviesgroep opstelde staat onder meer dat expliciet moet worden aangegeven wanneer er ergens scanapparatuur aanwezig is. Ook goederen waarop een RFID-chip is aangebracht, moeten duidelijk herkenbaar zijn als dusdanig. Ook moet duidelijk worden gemaakt welke gegevens er verzameld worden en hoe deze worden verwerkt. Tot slot wil men dat de ‘gescande’ individuen te allen tijden het recht hebben om de over hen verzamelde gegevens in te kijken.

Partner Content