Euthenia moet tekort aan ict’ers wegwerken

Op het kabinet van minister van Werk en Informatisering, Peter Vanvelthoven, wordt volop gewerkt aan een plan om het tekort aan ict-krachten in ons land weg te werken. Het plan is – hoopvol – genoemd naar de Griekse godin van de voorspoed.

Geen ict-verantwoordelijke met wie de redactie van Data News spreekt, die niet gewag maakt van een schrijnend tekort aan goede ict-profielen. Het kabinet Vanvelthoven combineert met Werk en Informatisering de bevoegdheden die nodig zijn om daar iets aan te doen. In de beleidsnota Informatisering van 2007 meldt de minister dan ook dat er een plan op komst is.”Het is geweten dat ict één van de krachtigste motoren van de economische groei is. We moeten bijgevolg, in samenwerking met de sector, concrete initiatieven uitwerken om het tekort aan jonge ict-krachten zo snel mogelijk proberen weg te werken, in het belang van onze economie, onze tewerkstelling, onze welvaart,” staat ietwat plechtig te lezen in de beleidsnota. “Daarom stellen wij een Euthenia-plan voor.”Gevraagd naar meer uitleg, meldt Robbie Scaut, adviseur van minister van Vanvelthoven: “Het Euthenia-plan heeft tot doel om jongeren de weg te wijzen naar toekomstgerichte opleidingsprogramma’s, en om ouders (en leraars) te sensibiliseren. We denken daarbij bijvoorbeeld aan het vrijmaken van stageplaatsen in de ict-afdelingen van de overheid, het organiseren van voordrachten door ict-‘kampioenen’ in scholen, het opzetten van schoolbezoeken aan ict-bedrijven, het benadrukken van de vele openstaande vacatures in de sector, …”Het Euthenia-plan is nog in opbouw. “Het is een ambitieus plan, waar logischerwijs heel wat overleg en planning aan vooraf gaat,” legt Scaut uit. “We moeten de verwachtingen en visies van de verschillende betrokken partners op elkaar afstemmen, vooraleer we tot actie kunnen overgaan. Het plan wordt pas gelanceerd wanneer we er concrete doelstellingen aan kunnen verbinden en wanneer we de duurzaamheid ervan kunnen garanderen.” In beleidsnota belicht Vanvelthoven nog andere e-gov-nieuwigheden die dit jaar zullen volgen. Lees daarvoor ons [ander artikel] hier.

Partner Content