Federaal erp-project rammelt nog steeds

Stefan Grommen Stefan Grommen est rédacteur de Data News.

Het grootschalige erp-project van de federale overheid, Fedcom, moet weer zware kritiek slikken van het Rekenhof. Zowel het wettelijk kader als een aantal belangrijke functies ontbreken. Dat blijkt uit 167ste Boek van het Rekenhof, ook wel het ‘Blunderboek’ genoemd. Fedcom is een gebouwd door IBM, CSC en Oasis op basis van SAP-software. Sinds begin dit jaar is er een eerste definitieve roll-out van start gegaan bij de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, de FOD Economie en de de POD Maatschappelijke Integratie. Vorig jaar gaf het Rekenhof Fedcom er al van langs. Fedcom beantwoorde nog niet aan de nodige technische kwaliteitsnormen en het wettelijke kader ontbrak.

Het grootschalige erp-project van de federale overheid, Fedcom, moet weer zware kritiek slikken van het Rekenhof. Zowel het wettelijk kader als een aantal belangrijke functies ontbreken.

Dat blijkt uit 167ste Boek van het Rekenhof, ook wel het ‘Blunderboek’ genoemd. Fedcom is een gebouwd door IBM, CSC en Oasis op basis van SAP-software. Sinds begin dit jaar is er een eerste definitieve roll-out van start gegaan bij de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, de FOD Economie en de de POD Maatschappelijke Integratie. Vorig jaar gaf het Rekenhof Fedcom er al van langs. Fedcom beantwoorde nog niet aan de nodige technische kwaliteitsnormen en het wettelijke kader ontbrak.

Ook dit jaar is er heel wat kritiek. Met het juridische kader zit het nog steeds niet snor. Integendeel, hoewel minister van Begroting Guy Vanhengel had aangegeven dat er begin 2010 heel wat nodige uitvoeringsbesluiten van kracht zouden worden, telt het Rekenhof welgeteld één uitvoeringsbesluit, dat dan nog enkele hiaten bevat. “Het Rekenhof herhaalt dat de afwezigheid van een reglementair kader een risico vormt voor het project. Het heeft aanbevolen dat voor de voorbereiding van de besluitteksten een strikte timing zou worden vastgelegd.”

Overigens zou de nieuw opgerichte Commissie voor de Openbare Comptabiliteit (COC) daarbij moeten helpen. Maar, zo merkt het Rekenhof fijntjes op, “deze commissie is nog niet bijeengekomen bij gebrek aan… een uitvoeringsbesluit.”

Wat de technische problemen betreft: op dat vlak is er volgens het Rekenhof wel vooruitgang geboekt. Toch blijft “het opvragen van de gewenste informatie technisch moeilijk en weinig gebruiksvriendelijk”. Ook somt het nog een hele rist functies op die ontbreken of ontoereikend zijn (vb. ontoereikende financiële rapportering, onvoldoende kredietbewaking waardoor kredietoverschrijding mogelijk is (en al plaatsvond), gebrekkige interne controle, …).

Tot slot zou de dienst Federale Accountant, die het Fedcom-project moet aansturen, te weinig capaciteit in huis hebben om een gepast antwoord te bieden op alle problemen en vragen van de departementen.

Lopende zaken Minister van Begroting Guy Vanhengel kon de conclusies van het Rekenhof al inkijken en een antwoord formuleren. Wat het wettelijk kader betreft, geeft hij mee dat een hele rist ontwerpen “administratief al zo goed als afgewerkt zijn.” Maar: “Voor sommige besluiten moeten echter nog principiële beslissingen worden genomen, die niet toekomen aan een regering van lopende zaken.” Vanhengel benadrukt dat “alles in het werk wordt gesteld om een maximum aan wetgevend werk voor te bereiden, dat klaar is voor politieke besluitvorming bij het aantreden van een regering met volle bevoegdheid.”

Grote delen van de kritiek op de ontoereikende elementen in Fedcom erkent hij en hij geeft aan dat er naar oplossingen wordt gezocht. Hij vindt daarentegen niet dat er een probleem is bij de dienst Federale Accountant.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content