Federale ombudsman: toegang tot internet moet als grondrecht in de Grondwet

. © Getty Images

Toegang tot het internet moet als grondrecht in de Grondwet worden opgenomen. Dat staat in een aanbeveling die de federale ombudsman aan de Kamer heeft overgemaakt. De achterliggende redenering is dat iedereen gelijke toegang moet hebben tot openbare diensten.

Het internet is niet alleen een toegangspoort tot amusement en informatie. Het is intussen ook bijna onmisbaar geworden om toegang tot openbare diensten te krijgen. Denk daarbij aan toepassingen als My Minfin, My eBox, Tax-on-web en My Handicap. De coronacrisis heeft de digitalisering van de samenleving bovendien versneld en de burgers gedwongen meer gebruik te maken van het internet.

Probleem is dat niet iedereen gelijk aan de startlijn verschijnt. De federale ombudsman, een instelling die klachten van burgers over de overheid onderzoekt, wijst al jaren op een probleem met de toegankelijkheid in verband met de digitalisering van de federale overheid. Volgens de laatste Barometer van de Informatiemaatschappij heeft bijna 7 procent van de Belgen tussen 16 en 74 jaar nog nooit gebruik gemaakt van het internet en heeft slechts 59 procent het internet gebruikt voor zijn contacten met overheidsdiensten.

Fundamenteel recht

‘De klachten en signalen die we ontvangen tonen aan dat veel mensen niet over het budget, de uitrusting of de vaardigheden beschikken om toegang te krijgen tot het internet. De digitalisering van overheidsdiensten mag niemand achterlaten. Iedereen moet zijn administratieve procedures kunnen uitvoeren en zijn rechten doen gelden’, zegt federaal ombudsman David Baele.

Daarom vindt de ombudsman dat toegang tot internet een fundamenteel recht moet worden. De instelling heeft de Kamer daarom aanbevolen het recht op toegang tot het internet toe te voegen aan artikel 23 van de Grondwet, naast bijvoorbeeld het recht op werk, op behoorlijke huisvesting en op sociale zekerheid. Dat artikel is voor herziening vatbaar verklaard.

De opname in de grondwet moet een eerste stap vormen om alle burgers toegang te geven tot het internet. Om de digitale kloof te verkleinen, pleit de ombudsman er ook voor alternatieven voor digitalisering te behouden en altijd de mogelijkheid tot direct en menselijk contact te bieden.

Partner Content