Federale overheid plant honderden aanwervingen van informatici in 2005

De federale overheid telt vandaag 4791 informatici op een totaal van117.907 ambtenaren. Momenteel staan 677 ICT-posities open.

Dit blijkt uit een onderzoek naar de informatisering van de federale overheid door het kabinet van Peter Vanvelthoven, de staatssecretaris voor Informatisering van de Staat. ICT-managers van 46 federale departementen namen aan de enquête deel. Het aantal openstaande functies houdt rekening met het aantal werkkrachten nodig voor de projecten die in de verschillende departementen in de pijplijn zitten.Niet alle projecten zullen echter worden opgenomen in de begroting 2005, nuanceert Vanvelthoven. De Staatssecretaris schat dat de overheid een goede 300 informatici in dienst zal nemen volgend jaar. Een aantal vacatures zal ook intern worden ingevuld via opleidingen en bijscholing. Het Phenix-project van Justitie, het be-health project van Volksgezondheid, het Tax-on-web-project en het e-HR-project bij Ambtenarenzaken vormen de belangrijkste projecten.Uit het onderzoek bleek verder dat 576 interne ICT-ambtenaren ouder zijn dan 50 jaar en dus de komende tien jaar vervangen zullen moeten.De Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ), de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en de federale overheidsdienst Financiën zijn de drie departementen die het verst staan inzake informatisering: hun ICT-strategie is volledig afgestemd op hun missie.De helft van de bevraagde departementen moet de e-government strategie nog integreren in hun ICT-strategie. De andere helft is er al in geslaagd de e-govgedachte in de strategie te verwerken, maar maakt vandaag nog onvoldoende gebruik van de mogelijkheden ervan.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content