Fiscale eindafrekening komt er met Stimer

Stefan Grommen Stefan Grommen est rédacteur de Data News.

Drie jaar na de lancering in 2007 levert het Stimer-project (het geïntegreerde verwerkingssysteem voor invorderingen in meerdere entiteiten) de eerste resultaten.

Drie jaar na de lancering in 2007 levert het Stimer-project (het geïntegreerde verwerkingssysteem voor invorderingen in meerdere entiteiten) de eerste resultaten.

Het ambitieuze project past in een contract van 25 miljoen euro over 6 jaar, plus één gewaarborgd jaar extra, met Unisys als voornaamste leverancier en CSC als toeleverancier. Die laatste werd belast met het STIR-project, het geïntegreerde verwerkingssysteem voor de entiteit Belastingen en Invordering, met STIPAD, het geïntegreerde verwerkingssysteem voor de entiteit Patrimoniumdocumentatie, en met PLDA voor papierloze douane en accijnzen. Bedoeling van Stimer was “een evenwicht te creëren tussen de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale inkomsten in het kader van een end-to-end-oplossing”, aldus ict-directeur Louis Collet. Het systeem berekent dus automatisch wat de belastingplichtige moet betalen en wat hij zelf van de fiscus terugkrijgt.

Het geïntegreerde systeem vereiste zowel op it-gebied (gemeenschappelijk Unix-platform) als op het vlak van de processen enorm veel voorbereidend werk. “Stimer is het zichtbare gedeelte van de ijsberg”, aldus Jean-Michel Lamby, verantwoordelijk voor projecten in de openbare sector bij Unisys.

In Leuven loopt een eerste proefproject en de invoering in het hele land is gepland voor begin 2010. Het eerste deel van het Stimerproject slaat op de penale boetes (doorgegeven door de FOD Justitie) en gaat dus enkel over zogenaamde ‘stabiele’ belastingen (die dus niet onderworpen zijn aan wetswijzigingen). Later zullen onroerende voorheffing, voorafbetalingen van zelfstandigen, alimentatievorderingen en beslagen/overdrachten worden geïntegreerd. “Bedoeling is op termijn te komen tot een solvabiliteitsfiche die niet langer rond de invordering maar de inning zal draaien, en een task manager te creëren voor de medewerkers die toegang hebben tot verschillende applicaties”, besluit Louis Collet.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content