FOD Economie heeft ‘nationaal actieplan’ klaar rond ICT

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

De FOD Economie heeft in een Barometer van de informatiemaatschappij een veelheid aan officiële cijfers en gegevens voor een snapshot van de Belgische ‘digitale samenleving en economie’.

De FOD Economie heeft in een Barometer van de informatiemaatschappij een veelheid aan officiële cijfers en gegevens voor een snapshot van de Belgische ‘digitale samenleving en economie’.

Studies over de digitale toestand van de maatschappij en de economie zijn vaak afkomstig van privé-ondernemingen en moeilijk met elkaar te vergelijken, stelt Jean-Marc Delporte, voorzitter van het directiecomité van de FOD Economie. Daarom werd in het kader van de Europese ‘digitale agenda’ een hele serie van officiële cijfers en data over ict in ons land samengebracht, in een ‘barometer van de informatiemaatschappij’. Daarin wordt een overzicht geboden over de ict-infrastructuur en het gebruik ervan in gezinnen en ondernemingen, evenals onderwerpen als e-gov, veiligheid, e-skills, telecom en infrastructuur, de ict-sector zelf en een vergelijking met de andere landen, ook buiten Europa.

Uit een analyse van deze data, door Alian Ejzyn bij het ICHEC, blijkt dat ons land wel goed scoort inzake uitrusting in gezinnen en bedrijven, evenals breedbandtoegang tot het internet. Ook hebben heel wat burgers en bedrijven al op elektronische wijze contact met de overheid gehad. Ons land scoort zelfs bijzonder hoog wat betreft online bankieren. Daar tegenover staat dat het gebruik van mobiel internet bijzonder laag ligt (amper 19% van de bevolking in 2012, tegen gemiddeld 43% in Europa), terwijl 61% van de bevolking zich onvoldoende geïnformeerd acht over cybercriminaliteit (en dat terwijl maar een 64% van hen anti-virus software heeft).

Allicht zorgwekkender is dat 43% van de Belgen online bestellingen hebben geplaatst, maar dat ze hun rechten bij online aankopen amper kennen. De Belgische bedrijven lopen op hun beurt achter wat de online bestellingen uit het buitenland betreft (een punt waaraan allicht kan worden gewerkt in samenwerking met ‘e-commerce’-belangengroepen).

Kortom, België heeft een goede basis met het oog op het gebruik van ict en het internet, maar het schort vaak nog aan het gebruik dat ervan wordt gemaakt. De FOD Economie heeft dat ook een nationaal actieplan uitgewerkt, dat nu voorligt bij de minister en dat op alle punten van de ‘digitale agenda’ zal ingaan. Over dat plan zal ook overleg met de gewesten en gemeenschappen worden gevoerd, om tot overeenstemming te komen inzake de uitvoering ervan. Zelf zal de FOD Economie ook inspanningen leveren om de informatie die het verstrekt op de eigen website toegankelijker te maken voor bredere groepen van burgers en bedrijven.

Digital Champion Na de voorstelling van de ‘Barometer’, werd ook Saskia Van Uffelen, ceo van Bull Belux, als Belgische ‘Digital Champion’ voorgesteld. Haar beoogde nadruk op het verbeteren van de e-skills van de bevolking en jongeren in het bijzonder, zal bijzonder welkom zijn. Zo blijkt uit de barometer onder meer dat amper een vijfde van de bevolking weet hoe parameters in programma’s (zoals browsers) aan te passen. Op 13 december zal ze in ieder geval deelnemen aan een event in België rond ‘e-skills’, in samenwerking met de Commissie.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content