FOD Economie lanceert online bemiddelingsdienst voor handselsgeschillen

Belmed, zo heet het nieuwe platform waarop consumenten en ondernemingen voortaan via het internet hun geschillen kunnen uitklaren met behulp van een professionele bemiddelaar.

Belmed, zo heet het nieuwe platform waarop consumenten en ondernemingen voortaan via het internet hun geschillen kunnen uitklaren met behulp van een professionele bemiddelaar.

Het beheer van de site ( http://belmed.fgov.be ), die gisteren werd gelanceerd, gebeurt door de federale overheidsdienst (FOD) Economie. De geschillen die kunnen worden beslecht, slaan op handelsrelaties tussen inwoners van één van de lidstaten van de Europese Unie enerzijds en ondernemingen die geregistreerd zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen anderzijds. Dat betekent dat ook grensoverschrijdende geschillen in aanmerking komen, bleek woensdag bij de voorstelling van de site.

Om de dienst te kunnen aanbieden, sloot de FOD Economie een samenwerkingsprotocol af met vijf bemiddelingsorganen. Het gaat om de Ombudsdienst voor Energie, de Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen, de Verzoeningscommissie Tweedehandsvoertuigen, de Geschillencommissie Reizen en het Europees Centrum voor de Consument. Met de meubelsector en die van verkoop op afstand zijn onderhandelingen aan de gang. Met de bouwsector is dat nog niet het geval.

De FOD staat enkel in voor het beheer van het platform en moeit zich niet met de bemiddelingsprocedure zelf. Het eerste deel van de site geeft vooral informatie over verschillende vormen van geschillenbeslechting zonder daarbij de gerechtelijke molen in gang te steken. Deel twee biedt de mogelijkheid een bemiddelingsaanvraag in te dienen. Indien die ontvankelijk wordt verklaard, verloopt de procedure steeds via de bevoegde bemiddelingsdienst.

Het platform bevat twee filters. Zo moet de aanvrager al contact hebben opgenomen met de consument of handelaar om het probleem te signaleren en mag hij zijn geschil nog niet hebben ingeleid bij de rechtbank.

Bron: Belga

Partner Content