Formatienota is nog geen informaticanota

Hoewel het aantal meldingen over ict in de eerste nota van formateur Yves Leterme naar onze smaak nog best meevalt, blijft de toon erg vaag. Maar een beleidsplan voor ict lijkt wel op stapel te staan.

Hoewel het aantal meldingen over ict in de eerste nota van formateur Yves Leterme naar onze smaak nog best meevalt, blijft de toon erg vaag. Maar een beleidsplan voor ict lijkt wel op stapel te staan.

Happig naar wat formateur Leterme in deze vroege fase van de gesprekken te zeggen heeft over ict, nam de redactie de formatienota door. Op pagina 11 is het een eerste keer raak. “Ons land heeft nood aan een geïntegreerd plan voor de verdere uitbouw van de informatiemaatschappij.” Leterme taxeert die als een voorwaarde en een middel om meer economische groei, meer investeringen en meer werkgelegenheid te creëren. De overheid wil volgens hem een duidelijk beleidsplan opstellen. Het lijkt wel de nagalm van de woorden van Agoria, kort voor de verkiezingen.

Voor wat betreft de ‘e’ in overheid, noemt Leterme in de gezondheidssector de verdere uitbouw van “een strategisch e-health-programma”. Doel is onnodige onderzoeken te vermijden en multidisciplinaire samenwerking te stimuleren.

Over de informatisering van het gerecht is de nota concreter: “De regering tekent voor eind 2007 een stappenplan uit voor de informatisering van de gerechtelijke diensten.” Belangrijke zinsnedes zijn hier: ‘maximale integratie van bestaande systemen’, ‘uniforme gegevens’, ‘performante informatiedoorstroming’. Voorts werkt de regering aan het zogenaamde ‘Themisplan’ voor gedecentraliseerd beheer voor gerechten en parketten. Ook in de sociale zekerheid wil Leterme trouwens e-government stimuleren, maar wat of hoe zegt hij niet.

Leterme weet dan weer wel wat hij wil als het over internetverbindingen gaat. Het lijkt een eigen invulling van ‘Internet voor Iedereen’: “(…) invoering van een vast sociaal tarief van 10 euro per maand voor snelle breedbandverbindingen” en “extra aandacht besteden aan de vorming van kansengroepen”. Verworvenheden als het kindvriendelijke label voor internetsites en een beveiligingssysteem via de elektronische identiteitskaart worden nogmaals vermeld.

Tot slot nog interessant nieuws over Belgacom: van een verdere privatisering is vooralsnog geen sprake. Wel schrijft Leterme in dat kader: “De regering onderzoekt of de participaties van de Belgische staat in een aparte vennootschap, in casu de FPIM (Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij), kunnen worden ondergebracht.”

Wordt zeker vervolgd…De Standaard heeft de nota integraal online staan, klik daarvoor [hier].

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content