FTC vraagt meer datatransparantie

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Amerikaanse bedrijven die handelen in consumentendata moeten meer transparantie nastreven, door meer toegang tot die data mogelijk te maken.

Amerikaanse bedrijven die handelen in consumentendata moeten meer transparantie nastreven, door meer toegang tot die data mogelijk te maken.

In een stevig rapport stelt de Federal Trade Commission (FTC) dat ‘data brokers’ data uit heel wat bronnen verzamelen en onderling aan elkaar leveren, en dat goeddeels buiten medeweten van de betrokkenen. Over die personen worden miljarden data-elementen bijgehouden met navenante security risico’s, stelt de commissie, en daaruit worden niet zelden conclusies getrokken die gevoelig kunnen liggen.

De FTC stelt voor om burgers toegang te bieden tot hun data via een portaalsite, en eist meer informatie over het gebruik van afgeleide informatie. De Direct Marketing Association meent dan weer dat het gering aantal klachten het succes van zelfregulering bewijst en dat initiatieven als een portaal onnodig en te omslachtig zijn.

Andere groepen zien op hun beurt dat de overheid sowieso steeds achterop zal lopen door de snelle evolutie in die sector, en allicht beter de huidige wetgeving meer zou kunnen toepassen. Voorts is er ook scepticisme inzake politieke wil, want ook politici doen uitgebreid een beroep op die brokers tijdens hun verkiezingscampagnes.

Partner Content