Geen Microsoft meer bij de overheid?

Een stevige klap voor Microsoft toen de federale ministerraad vrijdag besloot om vanaf september 2008 in de administratie volledig overgeschakeld te zijn naar het Open Document Format (ODF), recent uitgeroepen tot ISO-standaard. Dat betekent geen Microsoft-formaten meer bij alle overheidsdiensten. Tenzij.

Fedict, de federale overheidsdienst voor ict, stelt dat alle officiële documenten in de toekomst (september 2008) moeten opgeslagen worden in een open standaard. Er bestaan al open formaten als text en html, maar Fedict eiste in een visionaire bui ook ondersteuning voor het meer gesofisticeerde xml. Aangezien het Open Document Format (ODF) de enige open en ISO-gecertificeerde (*) standaard is die op dit moment ook xml ondersteunt, was de keuze snel gemaakt.Dat wil zeggen dat alleen software mag gebruikt worden die dat formaat ondersteunt. Microsoft-software doet dat niet, waardoor in één klap alle software van het bedrijf uit de vele overheidsdiensten wordt verbannen. Een kleine catastrofe, tenzij… Woordvoerder van Microsoft, Frank De Graeve: “Onze producten ondersteunen ODF nog niet omdat tot voor kort nog niet duidelijk was of het een ISO-standaard zou worden. Als je dat niet met zekerheid weet, is de kans groot dat de specificaties vaak veranderen, waardoor onze ontwikkelaars onnodig veel werk zouden krijgen. Nu kunnen we de mogelijkheid van een plugin opnieuw bekijken.” Mocht Microsoft dus toch plugin voor ODF leveren, dan blijft de software te gebruiken (en dus waarschijnlijk aanwezig) bij de overheid.Maar De Graeve ziet nog een tweede mogelijkheid, die toch de voorkeur lijkt te genieten. “We zitten in volle standaardiseringsprocedure voor ons Open XML-formaat bij de ECMA (een ander standaardiseringsorgaan dan ISO). Op relatief korte termijn verwachten we een goedkeuring, waarna we ook de ISO-certificering zullen nastreven. Toegegeven, dat alles kan nog even aanslepen.” Microsoft hoopt dat Open XML in dat geval gewoon naast ODF zal gebruikt kunnen worden bij de overheid. Onder meer het toekomstige kantoorsoftwarepakket Office 2007 is gebaseerd op Open XML. “Maar dat is momenteel niet echt duidelijk in de beslissing van de ministerraad. Dat zoeken we nog uit,” aldus De Graeve. “Het is dus voor ons nog even aftasten hoe groot te klap voor Microsoft is…”(*) De definitieve erkenning voor ODF als ISO-standaard zou in oktober moeten volgen. Maar dat is slechts het afwerken van de procedure aangezien [de laatste horde naar de goedkeuring begin mei al genomen werd.]

Partner Content