Geen webrevolutie in de sociale sector

Ze hebben geen tijd, zijn onvoldoende uitgerust of het maakt geen deel uit van hun functie. Volgens een studie die bureau Alter in de loop van 2010 deed, vindt web 2.0 geen ingang bij de professionals uit de sociale sector.

Ze hebben geen tijd, zijn onvoldoende uitgerust of het maakt geen deel uit van hun functie. Volgens een studie die bureau Alter in de loop van 2010 deed, vindt web 2.0 geen ingang bij de professionals uit de sociale sector. Internet wordt gezien als een grote bibliotheek: de interactieve applicaties hebben hun efficiëntie nog niet concreet bewezen in de hulprelatie.

Bureau Alter ondervroeg 25 structuren en verzamelde tegelijk 133 vragenlijsten om het belang van het web bij de sociale professionals te meten. Tegen deze achtergrond stond één vraag centraal: “Welke online informatiebronnen beschouwen ze als betrouwbaar en bruikbaar in hun dagelijks werk om hun beroepspraktijken en de kennis van de sectoren waarin ze werken, te verbeteren? ”

Antwoord: na Google en de dynamische links vanuit “beroepsgebonden” newsletters bezoeken de professionals uit de sociale sector vooral institutionele sites (67%). FOD Tewerkstelling, Fgov en ander Ministerie van Financiën: in een complexe wetgevende en administratieve context zijn de databases, elektronische formulieren en online tools een steeds belangrijkere bron van informatie en werking, wanneer ze geen verplichte passage vormen van de non-profitsector. De portalsites uit het sociale domein krijgen bijna dezelfde waardering en vallen logischerwijze in de gunst van de ondervraagden (64%), temeer omdat ze op de vingers van één hand te tellen zijn (Econosoc, belsoc,…). Dan volgen de dagbladen (26%), natuurlijk Le Soir en La Libre Belgique, en de gespecialiseerde pers (17%) voor dit vakgebied: vooral Alter Échos en le Guide Social.

Globaal genomen beantwoordt het web aan de verwachtingen van de professionals uit de sociale sector op het vlak van informatiebronnen, ook al wijst de studie op de onvermijdelijke vraag naar een gespecialiseerde zoekmotor ter zake: “Er is belangstelling voor een tool om de opzoeking in de vele beschikbare bronnen te vergemakkelijken die de referentiesites centraliseert (op het vlak van documentatie, administratieve documenten, tools) die per thema geklasseerd zouden worden voor alle administraties door elkaar. Een soort zoekmotor die gericht is op de sociale sector of een goed gestructureerde globale sociale portal die doorverwijst naar de basisreferenties. Op de 2.0 is het nog wat wachten…

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content