Carmina Coenen

Gelijkheid tussen geslachten in de technologiesector: tijd om het verschil te maken

Carmina Coenen Director Solution Engineering bij Salesforce.

Dit jaar is het thema voor International Women’s Day: #BeBoldForChange. Men had geen beter thema kunnen kiezen. Ik geloof dat het uiterst belangrijk is dat je staat voor datgene waarin je gelooft, want dat is de enige manier om duurzame verandering teweeg te brengen. Voor vele vrouwen in de technologiesector komt dit vaak neer op ijveren voor gelijke kansen op de werkplek.

Volgens een rapport van het World Economic Forum van vorig jaar, zal de loonkloof tussen de geslachten pas gedicht zijn in 2186. Tenzij we allemaal, zowel mannen als vrouwen, de handen uit de mouwen steken. Vooral in onze technologiesector dragen we een sterke verantwoordelijkheid, want hier hebben we nog lang geen gelijkheid tussen man en vrouw bereikt. Volgens Deloitte zijn in de ontwikkelde landen minder dan 25 proocent van de IT-banen ingevuld door vrouwen. Een ander onderzoek, uit het Verenigd Koninkrijk, heeft uitgewezen dat 37 procent van de vrouwen in de technologiesector al eens een promotie heeft misgelopen enkel en alleen omdat ze vrouw zijn.

Waarom is dit belangrijk?

Los van de evidentie dat streven naar gelijkheid tussen geslachten gewoon het juiste is om te doen, kan een gebrek aan diversiteit een enorme hypotheek werpen op de groei en welvaart van de technologiesector. Tegen 2020 zullen alleen al in het VK 750,000 nieuwe digitale jobs opduikenen ook bij ons zullen we minstens tienduizenden vacatures voor digitale banen moeten invullen. We moeten ervoor zorgen dat we tegen dan het juiste talent hebben om die jobs uit te voeren. Deze uitdaging is des te groter als de helft van de bevolking significant ondervertegenwoordigd is.

37 procent van de vrouwen in de technologiesector heeft al eens een promotie misgelopen enkel en alleen omdat ze vrouw zijn.

Maar dit probleem reikt verder dan enkel de technologiesector. Als we er niet in slagen om een duurzame pipeline voor talent te bouwen, zal het niet enkel onze sector zijn die hier de gevolgen van draagt. De gevolgen zullen in elke sector worden gevoeld, gezien het belang van technologie voor alle economische sectoren: in de EU is de interneteconomie nu al gemiddeld 5 procent van het BBP.

Heel wat studies bewijzen dat diversiteit in het personeelsbestand leidt tot meer succes.

Naast de in te vullen vacatures zijn er ook andere gevaren: zo kan een gebrek aan diversiteit ook een serieuze impact hebben op de innovatie van een bedrijf en op de resultaten in het algemeen. Onderzoek heeft uitgewezen dat bedrijven met minstens dertig procent vrouwen in het topmanagement gemiddeld 6 procent meer netto winstmarge behalen. Dit is maar één van de vele studies die bewijzen dat diversiteit in het personeelsbestand leidt tot meer succes.

Wat kunnen we doen?

‘Bold’ actie ondernemen, zoals de hashtag suggereert, kan intimiderend werken. Maar eigenlijk hoeft dit voor elk van ons afzonderlijk niet zo’n grote stap te zijn. Zo kan elk van ons het nodige doen om als mentor voor vrouwelijk talent op te treden. Ikzelf ben momenteel mentor voor twee vrouwen, en wissel regelmatig ervaringen uit met vrouwen in andere vestigingen van Salesforce. Om eerlijk te zijn: ik denk dat ik er net zo veel uithaal als zij. Onze conversaties dwingen mij voortdurend om uitdagingen vanuit andere perspectieven te bekijken. Daarom kijk ik ook uit naar het buddy traject voor vrouwen dat vanuit KU Leuven wordt uitgewerkt, en waarvoor ik me uiteraard heb aangemeld.

Het is ook belangrijk dat het topmanagement duidelijke standpunten inneemt inzake gelijkheid tussen geslachten. Als je echt veranderingen wil doorvoeren, moet je beginnen aan de top. Gelijkheid tussen geslachten belangt ons allemaal aan. En ik geloof sterk dat zowel mannen als vrouwen het nodige moeten doen om die gelijkheid te realiseren. Als mannelijke leidingggevenden zich toegewijd tonen aan deze zaak, kan dit anderen inspireren om ook hun stem te laten horen en de nodige stappen te nemen.

Het is belangrijk dat we over onze carrières praten met jongeren, en vooral de meisjes aanmoedigen om hun passie voor STEM-onderwerpen te volgen.

Elk van ons in de technologiesector kan ook de jongeren beïnvloeden. De stereotypes rond technologie als mannenbastion staan nog steeds overeind. Daarom is het des te belangrijker dat we over onze carrières praten met jongeren, en vooral de meisjes aanmoedigen om hun passie voor STEM-onderwerpen te volgen. Je kan ook helpen door non-profit organisaties te steunen die vrouwelijk tech-talent bevorderen, zoals het Digital Leadership Institute, een wereldwijde organisatie met hoofdkwartier in Brussel, die op verschillende niveaus (opleiding, bewustmakingscampagnes, ondersteuning van entrepreneurs, …) activiteiten organiseert om meer vrouwen en meisjes in de technologiesector te krijgen. Of je kan, zoals ik, meehelpen aan het organiseren van het Girl Tech Fest op 29 april in Brussel, waar we honderden meisjes hopen te overtuigen om ook een opleiding en carrière in de technologiesector te overwegen.

Op bedrijfsniveau is het ook uiterst belangrijk dat er regels en procedures worden vastgelegd om gelijkheid te garanderen. Bij Salesforce, bijvoorbeeld, werd in 2016 een bedrijfsbrede audit naar gelijkheid van lonen uitgevoerd, waarna we bijna drie miljoen dollar hebben besteed aan het wegwerken van statistisch significante loonverschillen. We blijven continu werken aan gelijke lonen doorheen de organisatie. Dat is intussen al deel van ons bedrijfs-DNA geworden.

We moeten ook verder werken aan het openstellen van carrière-opportuniteiten voor iedereen. Bij Salesforce doen we dit onder meer door het invoeren van processen die zorgen voor een eerlijke vertegenwoordiging van beide geslachten. We streven ernaar om van elk geslacht steeds minstens een derde aanwezig te hebben op elke executive management meeting en als spreker op klanten-events, in lijn met het percentage vrouwen in ons personeelsbestand.

International Women’s Day is een inspirerende manier om iedereen – mannen en vrouwen – eraan te herinneren dat ongelijkheid tussen de geslachten gevolgen heeft voor ons allen. Ik hoop dat het ook kan dienen als katalysator, om velen in de technologiesector aan te zetten tot concrete actie: mentoring, lezingen over het belang van het onderwerp, of bijdragen tot aanpassingen aan het bedrijfsbeleid. Hoe meer mensen de aandacht vestigen op deze kwestie, hoe sneller we de ongelijkheid kunnen wegwerken.

Gender diversity op She Goes ICT

Een dag na Internationale Vrouwendag organiseert Data News het She Goes ICT event: een event voor en door inspirerende ict-vrouwen. Op het programma onder meer presentaties van Bianca Debaets (Brussels Staatssecretaris voor o.a. Digitalisering en Gelijke Kansen), Valerie Tanghe (Amazone) en Isabella Lenarduzzi (JUMP). Alle informatie vindt u op www.shegoesict.be waar u nog kan inschrijven voor het event.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content