Gemeente Machelen experimenteert met waarschuwingsysteem

Op enkele dagen van de gemeenteraadsverkiezingen is het interessant te zien hoe gemeenten nieuwe technologieën kunnen integreren om de bevolking beter te informeren. In het geval van Machelen bij een risico op overstromingen.

[In juni] kondigde de provincie Henegouwen de uitrol aan van een automatisch detectiesysteem voor overstromingsrisico’s, gelinkt met een waarschuwingssysteem voor de bevolking via sms. De gemeente Machelen-Diegem experimenteert nu ook met een “telealertsysteem” waarvan de meest evidente toepassing ook in het voorkomen van overstromingsgevaar ligt. Maar niet alleen. Het communicatieplatform, dat na de verkiezingen in werking treedt (er werd geopteerd om het project niet in volle verkiezingskoorts te lanceren), zal de bevolking ook informeren op wegenwerken, elektriciteitspannes, enz. In theorie laat het systeem ook toe om te communiceren over sportieve of culturele evenementen, zoals bij het experiment iCity in Hasselt.GeocoderingIn concreto maken de burgemeester en zijn naaste medewerkers simpelweg via een paswoord verbinding met een webtoepassing. Die werd ontwikkeld door IPGlobalNet, dat zich ook bezighoudt met de hosting en het onderhoud. Die asp-toepassing, Domino genaamd, biedt de mogelijkheid om een erg precieze doelgroep te selecteren op een kaart van de gemeente. Via een techniek van geocodering, creëert de zender zo gemakkelijk lijsten van bestemmelingen, met adressen en publieke telefoonnummers.De gemeente zal de inwoners ook uitnodigen hun gsm-nummers en e-mailadressen door te geven. Het systeem laat toe uit een reeks vooraf gedefinieerde boodschappen te kiezen. Bij onverwacht gevaar kan de burgemeester een stemopname maken die onmiddellijk zal toegevoegd worden aan de waarschuwingsboodschappen. De zender heeft de keuze tussen drie communicatiekanalen. De meest efficiënte is stemboodschap (naar vast en/of mobiel). Daarnaast is er ook sms of e-mail. Naderhand kan het systeem ook nagaan wie de boodschap effectief ontvangen heeft, via een duidelijke visualisering van de bestemmelingen op de gemeentekaart.Het systeem van de gemeente Machelen kost ongeveer 5000 euro per zes maanden. Jaarlijks komt daar nog een relatief onbenullig bedrag bij per verstuurde boodschap. Gemeentesecretaris Daniël scheel legt uit dat het systeem in theorie tegelijkertijd 5300 mensen kan informeren of waarschuwen, maar in de praktijk gaat het meestal om doelgroepen van nog geen 100 mensen. Dat beperkt het risico op bottlenecks. IPGlobalNet bevestigt dat zijn datacenter over ongeveer 150 lijnen beschikt, waarop elk 300 berichten per minuut kunnen worden doorgesluisd.

Partner Content