Gemiddelde inhoud van laptop 800.000 euro waard

De gemiddelde waarde van de gegevens die zich op een laptop bevinden, schommelt rond de 800.000 euro. Een enkeling loopt rond met maar liefst 7 miljoen euro aan bedrijfsgegevens.

Dat blijkt althans uit een rondvraag van antivirusbedrijf Symantec bij 1700 zakelijke notebookbezitters in de EMEA-regio. 78 % van de bevraagden stelde dat de gegevens op hun draagbare computer van “substantiële waarde” is als men het heeft over intellectuele eigendom of informatie van commerciële waarde. Symantec rekende uit dat de gemiddelde waarde van de gegevens op een notebook iets boven de 800.000 euro ligt, met pieken tot 7 miljoen euro. Of de schattingen van Symantec objectief en controleerbaar zijn, is een andere vraag.Feit is wel dat slechts 42 % van de bedrijven een automatische back-up maken van de gegevens op de laptops van hun werknemers. Het leeuwendeel van de ondernemingen, 45 %, laat die back-up over aan de werknemers zelf, met alle nalatigheden van dien. Toch leefde 80 % van de bevraagde zakelijke laptopgebruikers in de verkeerde veronderstelling dat hun werkgever wel een veiligheidskopie van hun e-mails bezat.Ook printerproducent Lexmark waarschuwt na een studie voor de roekeloosheid waarmee werknemers omspringen met bedrijfgegevens, zij het in dit geval op een iets artisanalere manier. Werknemers laten namelijk geregeld afgedrukte paginas achter in de printer. Bijna de helft van die documenten zou gevoelige of vertrouwelijke bedrijfsinformatie bevatten. Bovendien zou 1 op 10 werknemers wel eens documenten van een collega doorbladeren als die in de printerlade liggen.

Partner Content