Geplande fusie tussen Proximus-dochter TeleSign en NAAC stopgezet

CEO Guillaume Boutin. © Belga Image

De fusieovereenkomst tussen TeleSign, de Amerikaanse dochteronderneming van Proximus, en NAAC is stopgezet. Daardoor valt de beursgang van TeleSign in het water.

Reden voor de beslissing, een gevolg van de ‘hoge volatiliteit op de markten gelinkt aan externe macro-economische omstandigheden’, is dat de in de fusieovereenkomst voorziene vereisten om de transactie af te ronden niet waren ingevuld. Proximus kondigde op 16 december 2021 aan TeleSign naar de beurs te brengen via een fusie met een zogenaamde SPAC of blancochequebedrijf, een lege schelp die op de beurs wordt geplaatst om nadien met andere bedrijven te versmelten om ze snel naar de beurs te halen. Daarom werd een fusieovereenkomst afgesloten met North Atlantic Acquisition Corporation (NAAC).

Nu de fusie is stopgezet, zal die beursgang dus niet doorgaan. De deal waardeerde TeleSign op 1,3 miljard dollar (1,15 miljard euro) en Proximus zou met de beursgang 487 miljoen dollar (430 miljoen euro) ophalen. Maar ‘sinds de aankondiging van de beoogde fusie zijn de marktomstandigheden voor beursnoteringen aanzienlijk verslechterd als gevolg van externe macro-economische factoren’, aldus Proximus in een persbericht. Proximus zegt nog zich volledig te blijven inzetten om de toekomstige groei van TeleSign verder te ondersteunen. ‘De financieringsbehoeften van Telesign om het vooropgestelde groeitraject te verwezenlijken worden geraamd op ongeveer 90 miljoen dollar, gespreid over de periode 2022-2024. Proximus zal verschillende opties overwegen om dit te financieren’, klinkt het. Het telecombedrijf is er ook van overtuigd dat de waardecreatie die TeleSign op middellange en lange termijn genereert, niet in het gedrang komt.

TeleSign biedt beveiligingsdiensten zoals tweefactorauthenticatie aan aan internetbedrijven. Onder meer TikTok-ontwikkelaar ByteDance, onlinetelefoondienst Skype en computerspelbedrijf EA zijn klanten van TeleSign. Proximus nam het Amerikaanse technologiebedrijf in 2017 over voor 230 miljoen dollar via dochter BICS, dat wereldwijd diensten rond spraak- en datatransmissie aan telecomoperatoren levert.

Partner Content