Gezocht: MO leerkrachten ICT

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Leerkrachten ICT in het middelbaar onderwijs moeten samenwerken om hun vak te herwaarderen en om druk uit te oefenen op de overheid, aldus een conclusie van I22N, het Forum voor Informaticawetenschappen.

Op zijn kick-off vergadering bracht het I22N Forum voor Informaticawetenschappen een eerste kijk uit het werkveld zelf – leerkrachten middelbaar onderwijs, docenten hoger onderwijs en vrijwilligers in buitenschoolse informatica-initiatieven – op hoe het gesteld is met ICT-onderwijs in Vlaanderen. En hoe dringend de nood wel is aan een scherpe koerswijziging bij de overheid en de inrichtende machten! Immers, vandaag is het vaak niet meer dan een simpel ‘klik hier, doe dat’ praatje, dat volledig voorbijgaat aan de mogelijke inbreng van informatica in de ontwikkeling van het leervermogen van scholieren (en zelfs leerlingen uit het lager onderwijs).

Hoe scherp de nood wel is, werd op de kick off geïllustreerd aan de hand van eminente rapporten uit het buitenland, zoals Groot Brittannië (door niemand minder dan de Royal Society!), Frankrijk, Nederland en Europa, evenals soliede voorbeelden hoe wel zou kunnen (zoals uit de VS). De rapporten zijn bijzonder rijke inspiratiebronnen, wat Vlaanderen (en België) de tijd bespaart om dit studiewerk nog eens over te doen.

Meer leerkrachten

Belangrijk is momenteel nog meer leerkrachten ict uit het middelbaar onderwijs bij het initiatief te betrekken, zodat een zo breed mogelijk spectrum aan ervaringen kan worden samengelegd. Daarnaast wordt ook gezocht naar nog meer leden uit de industrie zelf (ict-bedrijven en eindgebruikers), maar ook betrokken ouders en allicht beleidspersonen. Het doel van I22N is op langere termijn een beleidswijziging te bewerkstelligen, zodat ict als een volwaardig vak, naast andere wetenschappen en in alle richtingen aan bod kan komen.

Op kortere termijn zal worden gewerkt aan wat de inhoud van ict-wetenschap in het middelbaar onderwijs zou kunnen vormen. Daarbij kan worden gedacht aan een minimum inhoud, met daarnaast materiaal dat optioneel in de verschillende richtingen en niveaus kan worden aangeboden. Hand in hand daarmee moet ook aandacht worden besteed aan de opleiding en bijscholing van de leerkrachten ict. Daarin is allicht een rol weggelegd voor personen uit het ict bedrijfsleven (met neutrale informatie), naast opleidingen aan de hogescholen en universiteiten.

Groot belang wordt gehecht aan initiatieven die jongeren – vanaf een leeftijd als 7 jaar, jongens én meisjes- kunnen begeesteren voor STE(A)M activiteiten (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Er zijn kunst- en muziekacademies in buitenschoolse activiteit, waarom dan geen STE(A)M academie, werd onder meer geopperd. Voorbeelden op de kick-off waren Coderdojo en Dwengo http://www.coderdojobelgium.be/ – twee internationale initiatieven. Inzake Coderdojo moet overigens kortelings een studie verschijnen waarin wordt bekeken of dit initiatief ook aanzet tot meer doorstroming naar STEM studies op een hoger niveau.

Een volgende vergadering van het I22N Forum voor Informaticawetenschappen is gepland voor begin volgend jaar, maar belangstellenden kunnen ondertussen zich registreren en meewerken via de website van de organisatie. Bijzonder warm aanbevolen.

Partner Content