Analyse | Nieuws

Google heeft een diversiteitsprobleem, vinden ook de aandeelhouders

© Dino
Eva Schram Correspondent voor Knack.be in Noord-Amerika.

69 procent van de werknemers bij Google is man, 54 procent wit. Dat is niet oke, vinden de aandeelhouders. ‘Het is onze overtuiging dat een gebrek aan leiderschap rondom duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit de kwaliteit van producten die Alphabet levert aan haar klanten fundamenteel schaadt.’

‘Het menselijk kapitaal bij Google loopt een risico’, zei Google-programmeur Irene Knapp afgelopen woensdag bij de aandeelhoudersvergadering van Alphabet, het moederbedrijf van Google, op het hoofdkantoor in Mountain View. Knapp diende namens de investeerder Zevin Asset Management een motie in die het bedrijf opdraagt de bonussen van het bestuur af te laten hangen van het halen van diversiteitsdoelen. ‘Het gebrek aan een helder gecommuniceerd beleid met concreet leiderschap en afrekenbaarheid van seniore bestuurders, doet velen van ons zich onveilig voelen, en we zijn niet in staat ons werk te doen’, zei Knapp.

Het was een opmerkelijk optreden op een verder ietwat saaie aandeelhoudersvergadering. Google ligt al langer onder vuur voor een gebrek aan diversiteit. Slechts twee van de elf bestuurders zijn vrouw. Vorige zomer ging een uitgelekte memo van toenmalig werknemer James Damore viral. In de memo schreef Damore het gebrek aan vrouwelijke programmeurs bij Google toe aan “biologische verschillen” en pleitte hij voor het afschaffen van voorstellen die meer vrouwen moeten aantrekken. CEO Sundar Pichai ontsloeg Damore na de memo, maar daarmee was de affaire nog niet voorbij. Als antwoord op de consternatie binnen het bedrijf, wilde Pichai een zogenaamde all hands-vergadering houden, waarbij iedere werknemer welkom is en de gelegenheid krijgt de directie vragen te stellen. Maar Pichai moest de all hands waarbij de memo en het ontslag van Damore centraal zouden staan annuleren, omdat voorafgaand vragen en opmerkingen op interne forums van bezorgde medewerkers gelekt werden. De bezorgde medewerkers werden vervolgens online geintimideerd (een fenomeen dat bekend staat als doxen. Knapp haalde dat ook aan in zijn optreden bij de aandeelshoudersvergadering. ‘Het bevriezende effect van intimidatie en doxing heeft de productiviteit en de bedrijfscultuur beschadigd. Het antwoord van personeelszaken is niet adequaat geweest, waardoor minderheidsgemeenschappen zich onveilig voelen.’

Op dit moment wijst onze analyse in de richting dat discriminatie van vrouwen bij Google vrij extreem is, zelfs voor deze industrie

Janet Herold, ministerie van arbeid

Extreme discriminatie

De Damore-affaire is slechts een voorbeeld van Google’s diversiteitsprobleem dat de kop opsteekt de afgelopen jaren. Begin 2017 droeg het ministerie van arbeid Google op informatie over salarissen van de afgelopen twintig jaar beschikbaar te maken, omdat het bedrijf volgens het ministerie vrouwen systematisch minder betaalt dan mannen. In april van dat jaar zei Janet Herold, een regionale advocaat van het ministerie tegen The Guardian: ‘Op dit moment wijst onze analyse in de richting dat discriminatie van vrouwen bij Google vrij extreem is, zelfs voor deze industrie.’ Daarmee geeft het ministerie aan dat het diversiteitsprobleem, dat bij alle tech-bedrijven speelt, bij Google nog een graadje erger is. Een maand later droeg een rechter het ministerie op het verzoek in te krimpen, maar het kwaad was al geschied. Google heeft de reputatie tegen vrouwen te discrimeren door ze minder te betalen.

Het thema kwam ook weer terug op de aandeelhoudersvergadering. Investeerders Arjuna Capital, CB Wealth Generation en Baldwin Brothers dienden een motie in voor een meer gedetailleerd rapport over de salarisverschillen tussen mannen en vrouwen bij Google. Centraal daarbij staat de vraag of Google genoeg doet vrouwen in hogere posities aan te nemen, omdat het gebrek aan vrouwen aan de top ervoor zorgt dat de mediane vrouw bij Google 15.6 procent minder verdient dan de mediane man, volgens de aandeelhouders die de motie indienden.

De motie haalde het niet. De bestuurders, oprichters Sergey Brin en Larry Page voorop, hebben een meerderheid van de aandelen waarmee je mag stemmen. Het bestuur adviseerde tegen de motie, dus was er geen kans dat het zou worden aangenomen.

Goed voor het bedrijf

‘Het is onze overtuiging als investeerder, programmeurs, en als technische professionals, dat een gebruik aan leiderschap rondom duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit de kwaliteit van producten die Alphabet levert aan haar klanten fundamenteel schaadt. Als bedrijf dat zich op de volgende miljard internetgebruikers focust en hen wil bedienen met het gemak en de kracht van informatie, moet Alphabet op een geloofwaardige manier diversiteit en inclusiviteit in zijn strategie integreren’, zei werknemer Knapp bij zijn motie.

Google heeft een voortrekkersrol binnen Silicon Valley.

Knapp wees er in zijn verklaring op dat rapporten van McKinsey, Catalyst en Intel & Dalberg er allemaal op wijzen dat meer diversiteit tot hogere omzetten, meer gebruikers en meer winst leidt. Volgens die laatste studie zouden tech-bedrijven maar liefst 300 tot 370 miljard extra kunnen omzetten als hun werknemersbestand volgens dezelfde raciale lijnen was opgebouwd als de samenleving.

Toch haalde ook Knapps motie het niet omdat het bestuur er niet achter stond. In het stemboekje schrijft het bestuur dat Page, de CEO van Alphabet, sinds 2004 een salaris van 1 dollar per jaar krijgt, en dat de motie (om bonussen aan diversiteitsdoelstellingen te verbinden) dus geen zin zou hebben.

Google-bestuurder Eileen Naughton herhaalde in antwoord op vragen op de aandeelhoudersvergadering dat Google een aantal doelstellingen heeft op het gebied van diversiteit (zowel voor geslacht als afkomst) en voorzitter John Henessy wees erop dat voor de open bestuursposities een breed scala aan kandidaten uitgenodigd zal worden.

Maar het is teleurstellend dat het bedrijf niet in wil gaan op de voorstellen van de aandeelhouders om nog meer te doen om een divers en gelijkwaardig personeelsbestand op te bouwen. Google heeft een voortrekkersrol binnen Silicon Valley. Het campus-model van het bedrijventerrein, de voorlopersrol op het gebied van duurzame energie en de vele manieren waarop het bedrijf haar werknemers probeert te helpen een gezondere levensstijl na te jagen, worden in heel Silicon Valley overgenomen. Als Google meer en beter zijn best zou doen om diversiteit te bewerkstelligen, zou het de hele tech-sector in de regio mee omhoog kunnen trekken.

Partner Content