Griep dwingt tot aanpassen ‘business continuity’

Stefan Grommen Stefan Grommen est rédacteur de Data News.

Het bijwerken van de ‘business continuity planning’ in functie van de grieppandemie vormt vandaag een topprioriteit voor bedrijven. Dat adviseert de vereniging van securityexperten ISSA.

Het bijwerken van de ‘business continuity planning’ in functie van de grieppandemie vormt vandaag een topprioriteit voor bedrijven. Dat adviseert de vereniging van securityexperten ISSA.

Op een meeting van de ‘Brussels-European’-afdeling van de Information Systems Security Association (ISSA) lichtte gastspreker Marc Vael, partner bij Across technology, toe hoe bedrijfscontinuïteitsplannen (kortweg ‘BCP’s’) in bedrijven moeten worden bijgestuurd in functie van de huidige grieppandemie.

Het huidig milde verloop van de varkensgrieppandemie, mag de bedrijven niet in slaap sussen. Immers, een grieppandemie verloopt gewoonlijk in drie golven, waarbij de tweede golf de dodelijkste kan zijn. Vandaag loopt de eerste golf vermoedelijk naar haar einde. De tweede kan dit najaar worden verwacht.

De meeste BCP’s, inclusief het ict-aspect van die plannen, gaan uit van een ramp die enkel het bedrijf zelf overkomt (brand, overstroming, …). Een pandemie heeft daarentegen in zijn ergste vorm impact op de economie op nationale en zelfs internationale schaal, met een grondige verstoring van het samenspel tussen bedrijven.

Bedrijven moeten onder meer rekening houden met de ziekte of afwezigheid (door de ziekte van derden) van personeel, een gebrekkige aanvoer van grondstoffen of problemen bij de leveringen, scherpe dalingen van de vraag (of een piek, afhankelijk van de aard van het bedrijf), een verstoring van basisnutsvoorzieningen (elektriciteit, water, communicatie, gezondheidszorg, voedselvoorziening…), gewijzigde prioriteiten in het overheidsoptreden, … En dat is verre van een volledig lijstje.

De nodige procedures en ‘policies’, evenals het betaalbaar voorzien in de middelen van dit alles, al dan niet in samenwerking met partners en de overheid, vergen een grondige voorbereiding, waar nú aandacht moet worden aan besteed.

Cruciaal in BCP’s is een krachtdadige ondersteuning door de hoogste bedrijfsleiding met duidelijke én nauwlettend opgevolgde beslissingen. Die beslissingen moeten nu worden genomen. Zeker als daar ook nog uitvoering moet worden aan gegeven vooraleer de volgende golf zich aandient. Bovendien moeten bedrijven ook voldoende tijd voorzien om de samenwerking met toeleveranciers en afnemers, evenals met de lokale en (indien nodig) de hogere overheden, te bespreken en (bij voorkeur) in een oefening te testen.

Evenzeer cruciaal is dat bedrijven zich hierbij grondig informeren, onder meer door een beroep te doen op een medische adviseur, om de problemen objectief in te schatten. Het heeft immers weinig zin zich te willen voorbereiden op een combinatie van de Apocalyps en Ragnarok, met een forse scheut ‘Y2K’ op de koop toe. Ondanks de fase 6 van de Wereldgezondheidsorganisatie moet een en ander realistisch worden aangepakt, onderbouwd door betrouwbare informatie.

Die kan worden gevonden op de volgende sites:België: http://www.influenza.be (met een aanzet tot een BCP)Internationaal: http://www.who.intUSA: http://www.cdc.gov/H1N1Europa: http://www.ecdc.europa.eu

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content