Groei technologische industrie valt stil in 2008

Na een onafgebroken stijging van vier jaar valt de groei van de technologische industrie stil in 2008. Dat moet althans blijken uit de resultaten van de jaarlijkse enquête die beroepsfederatie Agoria afneemt bij zijn leden. De internationale conjunctuurvertraging, herstructureringen in de autoassemblage en het tekort aan technisch personeel zijn de grote boosdoeners.

Na een onafgebroken stijging van vier jaar valt de groei van de technologische industrie stil in 2008. Dat moet althans blijken uit de resultaten van de jaarlijkse enquête die beroepsfederatie Agoria afneemt bij zijn leden. De internationale conjunctuurvertraging, herstructureringen in de autoassemblage en het tekort aan technisch personeel zijn de grote boosdoeners.

“2007 was nochtans een topjaar voor de Belgische technologiesector”, benadrukt energiespecialist Frank Vandermarliere van Agoria. “Als je de autosector even buiten beschouwing laat, steeg de omzet in de sector met 4,7 procent, de investeringen met 14 procent en de werkgelegenheid met 1,8 procent, goed voor ruim 4500 banen. En het had nog beter gekund: één op de vijf technologiebedrijven verklaart dat zijn groei werd geremd door een personeelstekort. Bij de it-bedrijven was dat zelfs één op twee.”

De sterke prestaties van 2007 zijn volgens de leden van Agoria toe te schrijven aan de hoogconjunctuur, de lancering van nieuwe producten en technologieën, de ontwikkeling van nevenactiviteiten, en aan export. Opvallend daarbij is dat niet onze buurlanden, noch de VS het grootste deel van de export voor hun rekening nemen. Wel nieuwe groeilanden in Oost-Europa en Azië blijken interessant te zijn.

Nog volgens de enquëte van Agoria zijn de bedrijven heel wat minder optimistisch voor 2008. Voor het eerst in vier jaar tijd wordt er een negatieve groei (-0,2 procent) verwacht, waarbij de automobielsector de globale resultaten naar omlaag trekt met een negatieve groeiverwachting van 4 procent. De ict-sector (+ 3 procent) en de sector van de mechatronica (+2,5 procent) zouden nog behoorlijk stand houden. In de andere technologie gerelateerde sectoren is er sprake van een stagnatie.

“Opmerkelijk is dat de werkgelegenheid voorlopig niet significant achteruit gaat, terwijl dat normaal gezien wel het geval is bij onvoldoende groei”, stelt gedelegeerd bestuurder Paul Soete van Agoria. “We gaan er van uit dat de bedrijven eventuele herstructureringen zo lang mogelijk uitstellen om te vermijden dat ze het bij een conjunctuurverbetering opnieuw moeilijk zouden krijgen met het vinden van werknemers.”

In de ict-sector staan er overigens ook dit jaar nog aanwervingen op het programma (+ 2 procent). De auto-industrie krijgt met een negatieve groei van 6 procent de zwaarste klappen. Zo zouden er dit jaar nog eens ruim 2700 banen op de tocht staan.

Ook de rendabiliteit van de technologiebedrijven zou er na enkele goede jaren opnieuw op achteruit gaan, en wel door de groeivertraging en de forse stijging van de energieprijzen. “Dat laatste zorgt niet alleen voor een verhoging van de electricteit- en gasfactuur met respectievelijk 14 en 19 procent”, aldus nog Soete. “Ook de loonkosten stijgen als gevolg van de inflatie, die op haar beurt het systeem van de automatische loonindexering in gang zet. Uiteindelijk dreigt die indexering minstens 0,8 procent hoger uit te vallen dan voorzien in de sector-COA’s voor 2007-2008.”

“Agoria schat dat het rendementspercentage in 2008 op 4,4 procent zal uitkomen, ipv de vijf procent van vorig jaar”, besluit de topman. “Dat is alleszins te weinig om de groei en de werkgelegenheid in onze sector aan te kunnen houden. De belangrijkste uitdagingen in de komende maanden worden de sterke euro en het behoudt van de concurrentiekracht ondanks de stijging van de inflatie.”

Bekijk ook het [beeldverslag van DataNewsTV] over de kwestie.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content