Christian Vanhuffel

“Groen en Ecolo zijn selectief blind voor wetenschappelijke bewijzen”

Christian Vanhuffel Christian Vanhuffel is bestuurder bij FITCE.be.

De recente hoorziting over de uitdagingen van de Belgische uitrol van 5G besprak ook de Belgische stralingsnormen. Maar FITCE.be-bestuurslid Christian Vanhuffel ergert zich aan de groene partijen die volgens hem wetenschappelijk onderzoek naast zich neerleggen.

Christian Vanhuffel schrijft deze opinie in persoonlijke naam.

Op 11 december organiseerde het federaal parlement een hoorzitting over de uitdagingen van de uitrol in België van 5G, de meest geavanceerde mobiele technologie. Eén van de belangrijke agendapunten was de zogenoemde stralingsnorm.

In het Vlaams regeerakkoord werd ondubbelzinnig gekozen voor een snelle uitrol om te kunnen inspelen op de opportuniteiten van deze nieuwe technologie. In het Brussels en Waals regeerakkoord werd, onder druk van Ecolo, vooral gekozen om nog maar eens enkele studies te laten uitvoeren over de mogelijke impact op de gezondheid.

Groen en Ecolo zijn selectief blind voor wetenschappelijke bewijzen.

Kom op tegen Kanker en de Bond Beter Leefmilieu werden uitgenodigd maar stuurden hun kat. Blijkbaar willen ze niet meedraaien in het fake gezondheidsverhaal van de groenen en anderen die brood zien in dit dossier.

Als de internationale voorzichtigheidsnorm (4,5 W/m²) wordt gerespecteerd is er géén causaal verband tussen de straling en de gezondheid.

Alle partijen die aan bod kwamen (BIPT, Test Aankoop en ICNIRP) hadden één duidelijke boodschap: als de internationale voorzichtigheidsnorm (4,5 W/m²) wordt gerespecteerd is er géén causaal verband tussen de straling en de gezondheid. Voor alle duidelijkheid: de huidige normen in België liggen nog maal 10 (Vlaanderen), 25 (Wallonië) en zelfs 50 (Brussel) láger. Ze moeten dan ook opgekrikt worden om zowel de explosieve groei van mobiele data op te vangen als de lancering van 5G mogelijk te maken.

Het standpunt van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is hierbij van het allergrootste belang. De ICNIRP bestaat uit een groep onafhankelijke experten, en valt onder de Wereldgezondheidsorganisatie. En die hangt op haar beurt dan weer af van de Verenigde Naties.

Dezelfde instelling met andere woorden, die ook het beter gekende Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) onder zijn hoede heeft. Terwijl groen het IPCC (terecht)) zowat beschouwt als de redder die zijn conclusies trekt op basis van wetenschappelijk onderzoek, trekt diezelfde partij de deskundigheid van de ICNIRP in twijfel.

De groenen bevonden zich tijdens de hoorzitting trouwens in goed populistisch gezelschap. Ook Vlaams Belang, PTB en Défi vaardigden wetenschapsontkenners af. Alle bezwaren waar ze mee schermden, werden trouwens door de experte van Test Aankoop en de expert van ICNIRP één na één naar de prullenmand verwezen.

Zien we dan geen groei van hersentumoren sinds het gebruik van de GSM? Het klopt dat er een lichte verhoging is qua hersentumoren. Deze trend is echter al ingezet vóór het mobieltje zijn intrede deed. Een eenvoudigere verklaring is dat mensen tegenwoordig nu eenmaal ouder worden.

Klopt het dat er 300.000 elektrogevoelige personen zijn in België? Dit is wetenschappelijk geen erkende ziekte, hiervan worden dus geen cijfers bijgehouden waardoor het vermelde getal elke serieuze basis mist. Dit wijst dus eerder op een psychosomatisch ziektebeeld zonder dat enig oorzakelijk verband kan vastgesteld worden.

Hebben 250 wetenschappers niet een petitie ondertekend waarbij zij waarschuwen voor stralingsnormen? Ook dat klopt. De meeste van deze wetenschappers zijn echter geen expert in stralingsnormen, in tegenstelling tot de specialisten van de ICNIRP.

Ten slotte werd gezwaaid met allerlei studies die gezondheidsproblemen zouden aantonen. In het debat weerklinken inderdaad enkele marginale stemmen. Ook bij het klimaatdebat is dat trouwens het geval. Net zoals bij het klimaatonderzoek kunnen we daarom maar beter de wetenschappelijke consensus volgen.

Wanneer zal de groene beweging de moed opbrengen om consequent te zijn? Wanneer zal ze alle wetenschappelijke bewijzen aanvaarden? En wanneer legt ze eindelijk de oogkleppen af die er nu voor zorgen dat ze op selectieve wijze enkel onderzoeksresultaten erkent die het eigen gelijk bewijzen?

Hoog tijd ook dat de groene beweging komaf maakt met de populistische keuze om zonder scrupules in te spelen op de onterechte bezorgdheid van de burgers. Laat dit nu net zijn wat ze over andere thema’s bij anderen aanklaagt.

FITCE.be is een forum voor digital professionals met onder meer de drie mobiele operatoren, Nokia en het BIPT als steunende organisaties. Op 19 maart organiseert het zelf een open event rond 5G in België waar technologische, economische en maatschappelijke aspecten, waaronder straling, aan bod komen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content