Groen licht voor Europees grenscontrolesysteem Eurosur

Stefan Grommen Stefan Grommen est rédacteur de Data News.

De invoering van een nieuw, grootschalig grenscontrolesysteem Eurosur is goedgekeurd in de Commissie Burgerlijke vrijheden van het Europese parlement.

De invoering van een nieuw, grootschalig grenscontrolesysteem Eurosur is goedgekeurd in de Commissie Burgerlijke vrijheden van het Europese parlement.

“Het Eurosur-systeem moet instaan voor de monitoring, opsporing, identificatie, opvolging, preventie en interceptie van illegale grensoversteken”, stellen de parlementsleden. “Maar het moet ook dienen om de levens van migranten en vluchtelingen te beschermen en te redden.” 90 procent van de illegale grenspassages gebeurt momenteel aan de kusten van Spanje, Malta, Italië en Griekenland.

Momenteel zijn er in sommige lidstaten wel zes verschillende autoriteiten direct betrokken bij de bewaking van de zeegrenzen. Soms worden daarbij naast elkaar bestaande bewakingssystemen gebruikt, zonder duidelijke regels en afspraken over de samenwerking en de onderlinge uitwisseling van informatie. Ook tussen de lidstaten loopt de communicatie soms mis.

Via Eurosur zal vooral die informatie-uitwisseling tussen de lidstaten en het Europese grenscontroleagentschap Frontex moeten verbeteren. Dat betekent concreet dat er realtime gegevens en informatie zullen worden gedeeld, afkomstig van alle mogelijke betrokken autoriteiten en surveillancetools (zoals satellieten of radarsystemen op schepen). Die komen terecht in een soort van ‘situatiebeelden’, grafische interfaces die voor iedereen eenzelfde structuur krijgen om de onderlinge informatiestroom te vergemakkelijken. Om dat praktisch mogelijk te maken, is momenteel elke lidstaat met externe land- en zeegrenzen een nationaal coördinatiecentrum voor grensbewaking aan het opzetten, dat via een beveiligd communicatienetwerk informatie zal uitwisselen met andere nationale coördinatiecentra en met Frontex.

De parlementsleden willen hameren op het feit dat ook met Eurosur de mensenrechten moeten gerespecteerd worden (onder meer het ‘non-refoulement’-principe, waarbij iemand niet kan teruggestuurd worden naar een plaats/land waar zijn leven of vrijheid in gevaar is). Ook de bescherming van persoonlijke data moet gevrijwaard blijven. Het parlement zou daarvoor de nodige amendementen in het wetsvoorstel hebben opgenomen. Zonder vertragingen in het wetgevende proces zou Eurosur in oktober 2013 kunnen van start gaan.

Het hele project zou, zo blijkt uit eerdere begrotingen, tussen 2011 en 2020 ongeveer 338 miljoen euro kosten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content