Groene autoverzekeringskaart kan vanaf juli ook elektronisch

De groene kaart, officieel de ‘internationale motorrijtuigenverzekeringskaart’, krijgt op 1 juli een witte in plaats van groene achtergrond. Bovendien kan de kaart vanaf die datum ook elektronisch aan bestuurders worden bezorgd. Dat meldt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen.

De aanpassingen zijn bepaald door de bevoegde instantie, het Belgisch Bureau voor Autoverzekeraars (BBAV). Dat schrijft aan de autoverzekeraars wel enkele criteria voor. Zo mag het document verticaal of horizontaal zijn qua vorm, maar niet groter dan een A4. Het moet ook opgesteld in een van de drie landstalen: Nederlands, Frans of Duits. Verder heeft het document een geldigheidsduur van minstens vijftien dagen.

Op de smartphone

Als verzekeraars het verzekeringsbewijs digitaal aanbieden, kan het opgeslagen worden in de smartphone of door de bestuurder zelf afgedrukt worden. ‘Wie het liever op de smartphone opslaat mag niet vergeten het document te delen met alle gezinsleden of andere gelegenheidsbestuurders die het voertuig gebruiken’, aldus het BBAV.

Er komt een overgangsperiode van anderhalf jaar, tot 31 december 2021. In die periode zijn nog zowel ‘groene’ als ‘witte’ kaarten geldig.

Partner Content