Grondwettelijk Hof geeft eHealth groen licht

Het Grondwettelijk Hof heeft het beroep van een Waals artsensyndicaat en de Franstalige mensenrechtenliga Ligue des Droits de l’Homme tegen eHealth verworpen.

Het Grondwettelijk Hof heeft het beroep van een Waals artsensyndicaat en de Franstalige mensenrechtenliga Ligue des Droits de l’Homme tegen eHealth verworpen.

eHealth, dat bij wet is vastgelegd in augustus 2008, beoogt de creatie van een soort kruispuntbank voor de medische wereld, om eenvoudiger gegevens uit te wisselen. Er dook heel wat protest op vanuit huisartsensyndicaten, met vooral vragen rond de bescherming van de privacy.

In april 2009 dienden de ‘Chambre syndicale des Médecins des Provinces Hainaut et de Namur et du Brabant Wallon’ en de Ligue des Droits de l’Homme uiteindelijk een beroep in bij het Grondwettelijk Hof tegen de wet van augustus 2008. De bezwaren behelsden onder meer – we plukken er willekeurig een paar uit – de mogelijke centrale opslag van gegevens en de verwerking van persoonlijke gegevens, het oneigenlijke gebruik van het rijksregisternummer, de onvoldoende onafhankelijkheid van het beheerscomité en het feit dat eHealth het gezondheidsbeleid zou bepalen (wat geen federale bevoegdheid is).

Het Grondwettelijk Hof wees gisteren het beroep af. Zo bevestigde het onder meer dat het eHealth platform helemaal geen centrale opslag van persoonsgegevens beoogt, maar veeleer instaat voor de eenvoudige uitwisseling ervan en dat de keuze voor het rijksregisternummer als identificatiesleutel verantwoord is. Ook stelt het Hof dat het beheerscomité uit mensen bestaat die “zeer uiteenlopende belangen verdedigen” en dat beslissingen bovendien unaniem moeten genomen worden. Ook van een bevoegdheidsoverschrijding is geen sprake, omdat eHealth louter als bedoeling heeft de communicatie tussen de verschillende actoren in de medische wereld elektronisch te laten verlopen. eHealth is dus veeleer een ondersteunend, dan beleidsbepalend instrument.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content