Valerie Tanghe

Happy International Women’s Day?

Valerie Tanghe Voorzitster Amazone vzw en managing director bij Accenture.

‘Uiteraard kunnen we op 8 maart gerust even stilstaan bij wat we als maatschappij al realiseerden rond gelijkheid voor vrouwen, maar het is vooral belangrijk om ons te realiseren dat de strijd dus echt nog niet gestreden is’, schrijft Valerie Tanghe, Voorzitster Amazone vzw en ICT Woman of the Year 2023.

Sinds heel wat jaren gaat op 8 maart de International Women’s Day (IWD) door. De verre voorloper van IWD was een betoging door New York City van 15.000 vrouwen eind februari 1908 – ja, meer dan 100 jaar geleden – voor kortere werkuren, voor gelijk loon en voor stemrecht. In 1910 werd dan op de tweede ‘International Conference of Working Women’ in Copenhagen met 100 deelnemende vrouwen uit 17 landen door de Duitse Clara Zetkin voorgesteld om de vrouwendag internationaal in elk land op dezelfde dag te houden, om zo de eisen gezamenlijk te stellen. En zo geschiedde.

In die eerste jaren namen meer dan 1 miljoen vrouwen (en mannen) deel aan de marsen voor het recht op werken, op stemmen, op studeren, op het mogen deelnemen aan het publieke leven en voor een einde aan discriminatie. De eerste wereldoorlog verbrak gedeeltelijk het ritme, maar toen de vrouwen in Rusland in 1917 op 8 maart aan een staking begonnen voor ‘brood en vrede’, en 4 dagen later de tsaar troonsafstand deed en de vrouwen stemrecht (!) kregen, startte de beweging opnieuw. In die eerste jaren grotendeels vanuit socialistische achtergrond aangestuurd, het ging ten slotte vooral om sociale gelijkheidsthema’s en de werkende vrouwen (uit noodzaak) kwamen allen eerder uit een lagere sociale klasse.

Na de tweede wereldoorlog verkregen vrouwen in de meeste West-Europese landen eindelijk stemrecht maar bleven de vragen naar verschillende vrijheden (studeren, werken) nog steeds onbeantwoord. Een belangrijke eis die daaraan toegevoegd werd, was de eis voor reproductieve rechten. Vanaf 1975 ondersteunde de Verenigde Naties de dag, en de organisatie gaf er vanaf 1996 ook een thema aan.

Wens mij op 8 maart geen gelukkige internationale vrouwendag.

Ondertussen is anno 2023 IWD helaas sterk gecommercialiseerd. Het lijkt soms meer op moederdag dan een dag van verdere strijd voor gelijke rechten, gelijke kansen of minder geweld tegen vrouwen. Uiteraard kunnen we op 8 maart gerust even stilstaan bij wat we als maatschappij al realiseerden rond gelijkheid voor vrouwen, maar het is vooral belangrijk om ons te realiseren dat de strijd dus echt nog niet gestreden is. Er is nog steeds een loonkloof tussen mannen en vrouwen, die echt niet alleen uitgelegd wordt doordat vrouwen meer dan mannen deeltijds werken of in andere sectoren werken. Er zijn nog steeds veel te weinig vrouwen in alle beslissingsorganen of het nu politieke of bedrijfs/organisatie-types zijn. En vrouwen hebben nog steeds minder toegang tot digitale middelen voor zichzelf en voor hun gezinnen.

Dat laatste is wat de Verenigde Naties dit jaar onder de aandacht wil brengen met haar thema ‘DigitALL: Innovation and technology for gender equality’. Bij Amazone vzw – het huis van de vrouwenorganisaties – wordt alvast op 7 maart een lunchontmoeting georganiseerd voor alle actoren in België die zich hiervoor willen inzetten.

Ook de dames die geselecteerd werden tot Inspiring 50 Women in Technology komen op 16 maart bijeen om zich te buigen over hoe we goede rolmodellen kunnen zijn voor andere vrouwen en hoe we ervoor kunnen zorgen dat meer meisjes voor technologie kiezen. Want daar liggen vele kansen voor vrouwen en je kan ze er niet vroeg genoeg bij betrekken.

Wie zelf haar of zijn steentje wil bijdragen aan gender gelijkheid zal naast deze initiatieven nog vele andere vinden! Ik wens op 8 maart alle vrouwen en mannen veel moed en veel vastberadenheid om verder te ijveren voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen, thuis, op het werk of in de maatschappij. Maar wens mij alstublieft op 8 maart vooral geen ‘happy’ International Women’s Day… daarvoor is er nog veel te veel te doen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content