Heeft België een federale minister ICT nodig?

De vorming van de federale regering kent een heel turbulent verloop. Naast de vele “kleinere” knelpunten is vooral de staatshervorming een heet hangijzer. Wellicht zal geen enkele potentiële regeringspartij dan ook op dit ogenblik wakker liggen van de vraag of België een ict-excellentie nodig heeft. Toch zal deze vraag ooit eens moeten worden beantwoord.

De vorming van de federale regering kent een heel turbulent verloop. Naast de vele “kleinere” knelpunten is vooral de staatshervorming een heet hangijzer. Wellicht zal geen enkele potentiële regeringspartij dan ook op dit ogenblik wakker liggen van de vraag of België een ict-excellentie nodig heeft. Toch zal deze vraag ooit eens moeten worden beantwoord.

Opinie door prof. dr. Carlos De Backer

In de stelling ‘We hebben in België al ministers genoeg’ zit zeker een grond van waarheid. Maar elke organisatie, elk individu wordt voortdurend geconfronteerd met de snel voortschrijdende informatie- en communicatietechnologie. Tot op heden heeft de overheid de vele verzuchtingen van alle betrokkenen verwaarloosd.

De opdracht van een ict-excellentie zal vooral liggen op het vlak van coördinatie. De ict-sector, het onderwijs, bedrijven, burgers moeten eerst worden samengebracht om de vele problemen en eisen op het vlak van informatica gedetailleerd in kaart te brengen. Volgende punten zijn een eerste indicatie van wat de minister kan verwachten.

De ICT-sector kreunt al jaren onder het zware tekort van degelijk geschoolde informatici. Als dit tekort aanhoudt, zal België noodgedwongen een beroep moeten doen op informatici uit andere landen. Het ontbreken van een degelijke kennis van onze complexe economische structuur en de cultuurverschillen heeft echter al herhaaldelijk aangetoond dat dit niet altijd de beste oplossing is.

Het onderwijs blijft gebukt gaan onder het negatieve imago van informatica. Studenten worden nog steeds afgeschrikt door beweringen dat ict-studies zeer wiskundig zijn en dat een informaticus zijn hele leven moet blijven studeren.

Het tekort aan informatici heeft ook een nefaste invloed op de informatisering van vele bedrijven. Nieuwe architecturen op het vlak van hardware, software en netwerken zullen slechts mondjesmaat kunnen worden ingevoerd. Deze vertraging kan de concurrentiekracht van onze bedrijven ondermijnen. Voorts zal een ict-minister verder inspanningen moeten leveren om de administratieve rompslomp van bedrijven te verlichten via meer e-government.

Ook de gewone burger is tot op heden in de kou blijven staan. Breedband is nog steeds niet toegankelijk voor alle burgers van ons land. De abonnementsprijs blijft veel te hoog in vergelijking met andere landen. Ook zijn velen zich nog steeds niet bewust van de talloze gevaren die hun privacy kunnen bedreigen. Waar blijven de informatiecampagnes van de overheid?

De ICT-sector, de bedrijven, het onderwijs en de burgers zullen de agenda van ict-minister zeker verder kunnen aanvullen tot het einde van een regeerperiode.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content