Het grote clouddebat: ‘Een succesvol cloudproject steunt altijd op lokale mensen’

© Eva Lynen

Cloud is de norm. Bedrijven willen applicaties die altijd en overal beschikbaar zijn. Tot zover de theorie. Maar hoe staan we er in ons land echt voor? Een debat tussen Oracle, Microsoft en VMware.

Volgens een rondvraag van Beltug heeft 38% van de Belgische bedrijven een cloud-firststrategie. Wat zegt dat cijfer? Is het hoog of laag?

Jan Ronsse, managing director bij Oracle Belux: ‘Ik ben oprecht verrast. Volgens mij zou dat cijfer veel hoger moeten zijn. Wanneer bedrijven vandaag nieuwe initiatieven nemen, dan gebeurt dat zo goed als altijd in de cloud. Bij legacy-toepassingen liggen de kaarten natuurlijk anders. Daar moet je de trade-off maken en nagaan of een verhuis naar de cloud de juiste voordelen oplevert, onder meer op het vlak van kosten. Maar kijken we naar nieuwe projecten, dan moet het aandeel cloud-first zeker hoger liggen.’

Rudy Van Hoe, sales director EMEA voor Microsoft Azure: ‘Op het vlak van cloud was België lange tijd niet bepaald een early adopter. Maar de laatste jaren zien we wel een duidelijke versnelling, ook bij de overheid. We zien tegenwoordig heel veel cloudsoftware in de publieke sector. En opvallend: de beslissing om naar de cloud te gaan komt heel vaak niet van de CIO.’

Hervé Renault, VP Cloud Sales EMEA bij VMware: ‘Wereldwijd draaien zeventig miljoen applicaties op VMware. Tien miljoen daarvan draaien in de cloud. We zien daarbij een duidelijke versnelling. Terwijl we vroeger enkel met AWS werkten, bieden we VMware nu aan op alle grote cloudplatformen.’

Hoe spelen de grote cloudspelers in op de geopolitieke context? Is er in de context van het conflict in Oekraïne nu meer vraag naar garanties rond datasoevereiniteit of de geografische locatie voor de opslag van data?

Jan Ronsse: ‘Die aspecten van de cloud stonden al langer op de agenda. Daar heeft de oorlog op zich niets aan veranderd. Om aan de behoeften van onze Europese klanten tegemoet te komen, hebben we als eerste een EU sovereign cloud aangekondigd. We bieden daarbij de garantie dat de data binnen de EU blijven, in datacenters met alleen EU-medewerkers.’

Rudy Van Hoe: ‘Oost-Europa heeft een lagere maturiteit wanneer het over cloud gaat. We hebben bedrijven in Oekraïne geholpen om hun datacenters uit het land weg te halen, onder meer via VMware op Azure. En ja, het moest snel gaan! We stellen vast dat bedrijven uit de regio – uit Polen, bijvoorbeeld – nu versneld de stap naar de cloud zetten, voornamelijk omdat ze nu meer over hun bedrijfscontinuïteit nadenken.’

Hervé Renault: ‘Het conflict in Oekraïne demystifieert de cloud. Als de nood hoog is, kan het echt snel gaan. Dat hebben we nu gezien. We hebben in heel korte tijd duizenden applicaties geëvacueerd, evengoed bij grote als bij kleine klanten. Dus neen, het hoeft geen twee jaar te duren om het traject richting cloud af te leggen.’

Hoe evolueert het gebruik van de cloud in termen van private, public en hybrid cloud? En loopt die evolutie in België anders dan elders?

Hervé Renault: ‘In de praktijk werken bedrijven met verschillende multiclouds. Vaak is één cloudprovider daarbij dominant, met dan een tweede die een stuk kleiner is, enzovoort. Ironisch genoeg zien we zo opnieuw verschillende silo’s ontstaan: het fenomeen dat virtualisatie net uit het datacenter had weggenomen. Dat is wat we met VMware nu ook in de cloud nastreven: dat een bedrijf zijn applicaties op VMware draait, ongeacht welke cloud daar uiteindelijk onder zit.’

Rudy Van Hoe: ‘Zoals je weet, zijn we in België bezig met de bouw van drie gloednieuwe datacenters. Als we de evolutie van cloudgebruik in België bekijken, dan kan ik je alvast geruststellen. Van chaos is bij ons geen sprake. We zijn geen early adopters, maar volgers. Het neemt niet weg dat het pad naar de cloud een change program vraagt. We adviseren dan ook om klein te beginnen en weg te blijven van een big bang. De evolutie richting cloud heeft trouwens ook de manier waarop Microsoft werkt grondig veranderd. Vroeger betaalde een klant voor een licentie. Vandaag betaalt hij voor wat hij gebruikt. Klanten helpen is nu onze belangrijkste opdracht.’

Jan Ronsse: ‘Dat leidt tot samenwerkingen die we nooit eerder zagen, bijvoorbeeld tussen Azure en Oracle. We zien nu situaties van co-hosting, met een applicatie die op Azure draait en een database op Oracle. We zijn bij Oracle trouwens altijd trendsetters geweest. Het bedrijf heeft zich van een leverancier van on-premise oplossingen omgevormd tot een cloudspeler. Maar we dwingen de klanten niet tot een keuze. Wat we aanbieden, is in principe altijd gelijk, ongeacht of het on-premise is, in een hybride omgeving of in een public cloud.’

Rudy Van Hoe: ‘Vroeger waren we allemaal concurrenten van elkaar. Ook dat heeft de cloud veranderd. We werken meer samen. En het zijn de klanten die ons verplichten om dat te doen. Zij willen bijvoorbeeld dat die combinatie van Azure en Oracle mogelijk is.’

‘Het conflict in Oekraïne demystifieert de cloud’

Waarom verplicht Oracle die klanten niet om Oracle Cloud Infrastructure (OCI) voor alles te gebruiken?

Jan Ronsse: ‘De klant wil de beste cloud voor de beste oplossing. Voor Oracle Database is dat OCI, maar dat wil de klant combineren met andere mogelijkheden. We luisteren naar onze klanten. Bedrijven doen nu eenmaal niet alles in één cloud. Dat respecteren we ook.’

De cloud kan niet alles. Sommige activiteiten kunnen niet zonder lokale rekenkracht en data-opslag. Hoe past edge computing in het ruimere verhaal van de cloud?

Hervé Renault: ‘Je moet de juiste dingen op de juiste plaats doen. Heel vaak blijft een mid point daarbij nodig. We zorgen er alvast voor dat VMware overal kan draaien, ook in de edge.’

Rudy Van Hoe: ‘Met Azure Edge brengen we een deel van Azure naar het lokale datacenter en de edge. Dat kan dus ook – en is soms ook nodig. Voor zelfrijdende voertuigen, bijvoorbeeld, zal edge computing onontbeerlijk zijn.’

Jan Ronsse: ‘Veel hangt af van het type business waar we over spreken, maar in sommige gevallen voorzien we een dedicated full cloud region bij de klant. Sommige bedrijven hebben dat gewoon nodig.’

Welke rol vervult de lokale afdeling van een hyperscaler? Belgische bedrijven kunnen online om het even welke dienst afnemen bij de grote spelers. Is daarbij nog ruimte voor het lokale verhaal?

Jan Ronsse: ‘Natuurlijk! De lokale organisatie heeft een grote toegevoegde waarde. We werken in een people business. Mensen willen met mensen spreken. Het gaat om de vertrouwensrelatie. Om succesvol te zijn, moet je lokale mensen inzetten op je projecten. Daar ben ik van overtuigd.’

Hervé Renault: ‘Helemaal akkoord. Meer nog, in de cloud wint dat lokale aspect alleen maar aan belang. Je moet de businesscase van je klant door en door kennen om de juiste oplossing te kunnen bieden. Kijk, wanneer een clouddienst niet werkt, kan de klant die in een vingerknip afsluiten. Daarom is lokale ondersteuning belangrijk. Daarom werken we ook meer en meer met verticale expertise.’

Rudy Van Hoe: ‘Jazeker, we zijn een internationaal bedrijf, maar uiteindelijk is alleen het lokale echt relevant. Alleen zo werkt het. Daarom kiezen we bij Microsoft voor lokale mensen en voor een strategie op basis van lokale datacenters.’

Hervé Renault: ‘De vraag die je stelt – welke rol een lokale afdeling vervult – is bijzonder relevant. Onze sector evolueert naar een heel andere aanpak. Bij een aanbieder van clouddiensten is customer success vandaag de belangrijkste functie.’

Wat met vendor lock-in? Bij de opkomst van de cloud waarschuwden sceptici steevast voor het gevaar vast te zitten bij een provider en er niet meer weg te raken. Is die vrees nog altijd terecht?

Hervé Renault: ‘Vroeger stuurden softwarebedrijven veel meer op lock-in aan dan nu. In de cloud is het net makkelijker om je van een leverancier los te maken dan destijds toen alles in je on-premise datacenter draaide.’

Rudy Van Hoe: ‘De early adopters hadden last van de overpromise van de providers, dat klopt. Maar daar heeft iedereen van geleerd. Als je vandaag klein begint, gebeurt dat helemaal anders dan in de begindagen van de cloud.’

De cloud is ook belangrijk voor de Belgische economie, horen we vaak. Maar is dat ook zo? Vloeit het budget dat Belgische bedrijven aan cloud besteden niet rechtstreeks naar de grote providers in de VS?

Jan Ronsse: ‘Zo mag je dat niet zien. We creëren ook lokale werkgelegenheid en betalen hier ook belastingen.’

Rudy Van Hoe: ‘Je kunt de Amerikaanse bedrijven moeilijk verwijten dat ze innovatief zijn. Als Belg vind ik het natuurlijk jammer dat er in België en bij uitbreiding in Europa – behalve SAP – geen echt grote IT-bedrijven zijn doorgebroken. Dat heeft onder meer met schaal te maken. Zelfs voor een Europees telecombedrijf is het te moeilijk gebleken om iets te doen op een schaal die vergelijkbaar is met die van de grote Amerikaanse spelers.’

Herve Renault: ‘Je kunt die schaal ook op een andere manier bekijken. VMware heeft 2.500 lokale partners. Op die manier vertegenwoordigen we ook een groot volume en zijn complementair aan de hyperscalers. Een groot stuk van de economische waarde bevindt zich in het ecosysteem.’

Partner Content